Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Silte stenarna vid Stenbro

Bildsten bakom bänkbord, bredvid äppelträd,

Foto: Kristin Löfstrand

Vid en kabeldragning 1998 stötte grävmaskinisten på ett stort kalkstensblock här vid Snoderån. Det visade sig vara en 3,5 ton tung bildsten!

Stenen hittades längs den gamla landsvägens sträckning. Det är vanligt förekommande att bildstenarna har rests vid gravfält eller senare längs med vägsträckningar.

Nederst på stenen är ett skepp med karaktäristiskt rutat segel, hugget i låg relief. Tittar du noga kan du ana en masten och skrovet. Den övre bilden föreställer en häst med en ryttare som bär en nerfälld lans. Hästen möter två kvinnor bärande på ett dryckeshorn.

I äldre beteckningar benämns ån Stenbro-å, Stenbro är namnet på gården här intill. Rester av brofästen syns väster om nuvarande väg. År 1885 upptäcktes en bildsten som då använts som byggnadssten i det norra brofästet. Idag finns den stenen rest strax norr om ån. De båda bildstenarna tros vara från 700-1000-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Bildstenen skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Socken: Silte

Karaktär: Bildsten

Skyddsform: Fornlämning

Markägare: Privat

Mer information om fornlämningar i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 141 till Klintehamn och fortsätt till Sproge. Stenarna står längs vägen ca 2,5 km söder om Sproge kyrka.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss