Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Linde Lindeberget

Vall efter fornborg Foto: Åsa Englund

På andra sidan vägen om Linde kyrka ligger Lindeberget. Härifrån är utsikten över det flacka landskapet slående! Här finns två fornborgar, motionsleder och härlig natur.

Lindeberget ligger mitt i en bygd full av fornlämningar från järnåldern och vikingatiden. Lämningarna visar att man bebott och brukat samma platser som idag.

På Lindebergets norra sida finns vallarna efter två fornborgar. Dessa så kallade klintborgar har i alla tider haft ett mycket strategiskt läge. Utsikten kan man inte klaga på!

Genom sjön vid bergets fot rann vattnet från Lojstasjöarna förbi söderut på sin väg mot havet via nuvarande Visne myr och Mästermyr. Längs detta vattensystem finns flera fornborgar. Har det kanske förr varit viktigt att bevaka denna vattenled?

Varför det funnits två borgar här på Lindeberget får vi nog aldrig få veta, kanske har de ingått i öns försvar. Kan det ha varit plats för vårdkasar som tändes för att varna människor vid fara?Fornborgarna kan ha använts till olika saker under historien, de har ju ändå funnit i tusentals år!

Fornborgar på Gotland

Undersökningar visar att många av borgarna använts under järnåldern. De kan ha fungerat på olika sätt under olika tider. Borgar med god sikt över land eller hav kan ha använts för försvar och bevakning. Med eld och rök, kanske också ljud, kunde man snabbt varna folk. Men fornborgarna kan också ha använts som tingsplats, handelsplats. Endast ett fåtal fornborgar på Gotland har husgrunder.

Bra att veta för dig som besökare

  • På Lindeberget finns olika stigar som tar dig runt berget. För att ta sig till fornborgarna behöver du gå en skogsstig på drygt 500 meter.
  • Under hösten 2023 kommer fornborgarna att röjas och vi har initierat ett arbete med att förnya och förbättra ledmarkeringarna så det blir lättare för dig som besökare att hitta.

Utsikt från Lindeberget Foto: Åsa Englund

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Fornborgarna skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Det är förbjudet att klättra på ruinen.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Fornborgarna ingår i naturreservatet Lindeberget.

Mer information om naturreservatet och dess föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Socken: Linde

Karaktär: Fornborg

Fastighetsägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning, naturreservat

Mer information om fornlämningarna i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 142, ca 45 km till Linde kyrka

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss