Linde Lindeberget

Vall efter fornborg Foto: Åsa Englund

Strax norr om Linde kyrka ligger Lindeberget. Härifrån är utsikten över det flacka landskapet slående! Här finns två fornborgar och området skyddas även som naturreservat.

Lindeberget ligger mitt i en bygd full av fornlämningar från järnåldern och vikingatiden. Lämningarna visar att man bebott och brukat samma platser som idag.

På Lindebergets norra sida finns vallarna efter två fornborgar. Dessa så kallade klintborgar har i alla tider haft ett mycket strategiskt läge. Här ifrån har man god utsikt.

Genom sjön vid bergets fot rann vattnet från Lojstasjöarna förbi söderut på sin väg mot havet via nuvarande Visne myr och Mästermyr. Längs detta vattensystem finns flera fornborgar. Har det kanske förr varit viktigt att bevaka denna vattenled?

Varför det funnits två borgar här på Lindeberget lär vi nog aldrig få veta, men båda kan ha ingått i öns försvar. Här uppe kunde man tända vårdkasar och snabbt varsko folk vid fara.

Fornborgar på Gotland

Undersökningar visar att många av borgarna använts under järnåldern. De kan ha fungerat på olika sätt under olika tider. Borgar med god sikt över land eller hav bör ha använts för försvar och bevakning. Med eld och rök, kanske också ljud, kunde man snabbt varna folk.

Bra att veta för dig som besökare

  • Från Linde gamla skolhus finns trappor som leder upp på berget.
  • Området skyddas som naturreservat. Mer information om reservatets och dess föreskrifter.
  • Inuti fornborgarna är terrängen mycket ojämn med stora gropar i kalkberget och bevuxen med enstaka tallar och granar.
  • Parkering finns vid Linde kryka.

Utsikt från Lindeberget Foto: Åsa Englund

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Text

Hitta hit

Information

Socken: Linde
Karaktär: Fornborg
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning, Naturreservat
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Karta

Kontakt