Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vamlingbo Kastelle

ruin

Vamlingbo Kastelle Foto: Tor Sundberg

Under medeltiden var det vanligt att farmannabönderna byggde stenhus på sina gårdar för att skydda människor och ägodelar.

Farmannabönder kallas de bönder som också var handelsmän. Det var ganska vanligt under medeltiden. De skickliga hantverkarna som byggde kyrkorna fick också bygga stenhus på gårdarna.

Kastelle i Vamlingbo är ett exempel på ett stenhus som troligtvis använts till förrådshus. Idag finns dock bara den norra halvan kvar och troligen har huset varit uppfört i två eller tre våningar.

I bottenvåningen fanns två tunnvälvda rum med ingångar från en smal, tunnvälvd, korridor. Idag finns bara delar av ett av förrådsrummen och en del av korridoren bevarade. En trappa i husets södra rum ledde till den övre våningen. Det finns uppgifter, från 1700-talet, som tyder på att huset hagt en eller möjligen två våningar till.

Dagens utseende fick ruinen från restaureringen som ägde rum 1938.

Bra att veta för dig som besökare

  • För att ta sig till ruinen behöver stätta passeras, informationsskylt sitter utanför hagen.
  • Det betar lamm i hagen, tänk på att visa hänsyn och respektera djuren. Lämna inget skräp.
  • Det finns ingen avsedd parkeringsplats. Efter sista gården innan du kommer fram är det några hundra meter grusväg att promenera. Grusvägen är inte lämplig för bil.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Ruinen skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Socken: Vamlingbo

Karaktär: Medeltida ruin

Ägare: Föreningen Gotlands fornvänner

Skyddsform: Fornlämning

Mer information om fornlämningen i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kör väg 142 till Burgsvik och fortsätt mot Vamlingbo. ca 1,7 km söder om Bottarvegården sväng av höger ner på en grusväg. Hänvisningsskylt saknas.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss