Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fröjel Sällegravfältet

Hjulkorsgrav

Hjulkorsgrav Foto: Katarina Amér

De hundratals gravarna här vid Sälle breder ut sig över marken och skapar ett dekorativt mönster. Ta dig hit med bil eller promenera hit från Vallhagar.

De arkeologiska undersökningarna tyder på att gravfältet använts från cirka 400 f.Kr. till cirka 200 e.Kr. Vallhagar och Sällegravfältet ligger nära varandra men de hör sannolikt inte ihop.

Om du tittar noggrant på flygfotot nedan kan se de runda hjulkorsgravarna och en äldre väg som går igenom gravfältet.

Flygfoto Sällegravfältet

Foto: Länsstyrelsen

Bra att veta för dig som besökare

  • Informationsskylt finns vid parkeringen
  • Marken ägs privat, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp
  • Området betas av lamm, kom i håg att stänga grindarna efter er.
  • Hundar ska alltid vara kopplade.
  • Observera att vägen är en brukningsväg och att du bör vara uppmärksam på håligheter i vägen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Socken: Fröjel

Karaktär: Gravfält

Markägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning

Mer information på RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: kör väg 140 mot Klintehamn, sväng av mot Eksta kyrka strax efter Fröjel Kyrka, sväng av mot Hemse. Efter ca 600m ska du svänga vänster in på en grusväg där det sitter en träskylt "Gravfält 700m"

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss