Fröjel Gannarve

Skeppssättning Gannarve

Skeppssättning Gannarve Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Längs väg 140 ligger Gannarve skeppssättning, väl synlig i landskapet och med utsikt över Karlsöarna.

Skeppssättningen här vid Gannarve rekonstruerades i slutet på 50-talet i samband med arkeologiska undersökningar. När undersökningarna ägde rum fanns här bara stävstenar kvar av skeppet. Utifrån de spår som påträffades kunde nya stenar placeras på ursprunglig plats.

Flygbild rakt ovanifrån. Gräsmark med en tydlig stensättning formad som konturen av ett kisande öga eller en smal avlång båt sedd från ovan.

Gannarve skeppssättning från ovan. Foto: David Skoog

Skeppssättningar

Skeppssättningar är gravar, vanliga under bronsåldern - främst under den yngre bronsåldern. Oftast är det bara en person begravd i varje skepp. Skeppssättningar är förekommande nästan enbart på Gotland, här finns över 300 stycken.

Bra att veta för dig som besökare

  • Skeppssättningen är synlig från väg 140.
  • Parkering och informationsskylt finns i anslutning till lämningen.
  • För att ta sig till skeppssättningen från parkeringen behöver stätta passeras.
  • Det betar lamm i hagen.
  • Marken ägs privat, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.
Flygbild snett ovanfrån. Gräsmark med tydlig stensättning i form av ett långsmalt skepp.

Gannarve skeppssättning. Foto: David Skoog

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap kulturmiljölagen.

Det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Socken: Fröjel

Karaktär: Skeppssättning

Markägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning

Mer information i RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 140 förbi Klintehamn mot Fröjel. Skeppssättningen ligger före Fröjel kyrka, på höger sida om vägen. Parkering finns på vägslinga intill.

Buss: linje 32 passerar i närheten.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss