Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Västra Porten-Smällen

Gravhögarna på gravfältet. Den stora högen till höger i bild är skadad genom urgrävning, troligtvis spår efter en gammal jordkällare. Foto: Leif Johansson

Västra Porten – Stora Smällen i Ytterby socken är ett av Bohusläns allra största och mest välbevarade gravfält. Gravfältet ingår i en spännande historisk miljö som omfattar den medeltida borgruinen Ragnhildsholmen, Kastellegården med Ytterby gamla kyrkoruin och lämningarna efter gamla Kungahällas stadsområde.

På gravfältet Stora Smällen i Ytterby socken finns det totalt 120 fornlämningar – högar, en domarring, resta stenar och runda, ovala, tresidiga samt skeppsformiga stensättningar.

De femton högarna är ganska små, mellan sex och tio meter i diameter, och upp till en och en halv meter höga. En hög är dock 20 meter i diameter. De runda stensättningarna är från sex till åtta meter i diameter och upp till en drygt en halv meter höga. De ovala är som längst elva meter långa och upp till sex meter breda. De fyra skeppsformiga stensättningarna är upp till 13 meter långa och fyra meter breda. Hur ser man då skillnad på stensättningarna och högarna? Jo, stensättningarna är rena stenkonstruktioner, ofta övervuxna med ett tunt lager mossa eller gräs. Högarna har ett tjockare torvlager och är ofta mer välvda till formen.

Att tänka på som besökare

Gravfältet ligger på privat mark. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Gravfältet Västra Porten - Stora smällen ligger på en bergshöjd med utsikt mot en uppodlad dalgång i sydost. Nordre älv skymtar i sydväst. Foto: Malin Richard

Med tanke på gravfältets storlek kan man anta att det legat flera järnåldersgårdar i närheten av gravfältet. Man bodde i ensamliggande gårdar och brukade den lättodlade moränjorden på åkrar som låg i anslutning till gårdarna.

De som ligger begravda på gravfältet har troligen bott och brukat jorden i närheten av gravarna. Gårdarna och åkrarna låg ofta i kanten av dalgångarna på den lättodlade moränjorden. Troligen låg det flera gårdar nära Västra Porten - Stora Smällen. I samband med arkeologiska undersökningar strax söder om gravfältet har man funnit en sådan bosättning, där man bland annat påträffat flera huskonstruktioner från järnålderns olika perioder. Det största huset är en hallbyggnad som mäter hela 48 meter x 10 meter och som troligen är från folkvandringstid.

Förutom gravfältet ”Västra Porten- Stora Smällen” finns flera ensamliggande gravar och boplatser av järnålderskaraktär i den närmaste omgivningen. Det finns dessutom flera mindre gravfält i närheten. Ett av de större finns i Vena ungefär två kilometer väster om Västra Porten - Stora Smällen.

Flera fornborgar i närheten

Det finns också flera fornborgar i närheten. En ligger på Ranneberget drygt tre kilometer söder om gravfältet. En annan ligger cirka tre kilometer öster om gravfältet på Hisingssidan av Nordre Älv på ett berg som kallas för Rannebergs näsa. Även den stora borgen vid Djupedal ligger inte långt bort, cirka sex kilometer sydöst om gravfältet på Hisingssidan. Fornborgar dateras ofta till mitten av järnåldern, men kan vara både äldre och yngre. I Västsverige ligger de alltid på höjder, gärna med branta stup på åtminstone en sida. Idag kan man ofta se rester av murar, bestående av stenar som fogats samman utan murbruk (kallmurning).

Exakt vad fornborgarna var för typ av anläggningar vet man inte riktigt. En vanlig teori är att de hade någon form av försvarsfunktion, kanske som tillflyktsort i orostider. I dessa gränstrakter med viktiga vattenvägar kan man nog tänka sig sådana funktioner. Andra teorier är att de fungerade som handelsplatser, kultplatser, boskapsfållor eller vårdkasar. Kanske hade de olika funktioner under olika perioder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss