Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gunnebo

Gunnebo slott

Gunnebo slott med tillhörande omgivningar i Mölndals kommun blev länets första kulturreservat 2003. Anläggningen med slott, övriga byggnader, park och trädgård byggdes i slutet av 1700-talet och var då ett av landets mest magnifika och moderna sommarnöjen.

Gunnebo är en välbevarad högreståndsmiljö där slottet och trädgården har behållit karaktären sedan 1700-talets slut. Hela anläggningen ritades och planerades av Carl Wilhelm Carlberg som då var stadsarkitekt i Göteborg. Gunnebo slott ses idag som ett av Sveriges främsta exempel på nyklassicistisk byggnadskonst.

De omgivande ägorna präglas framförallt av 1800-talets jord- och skogsbruk och ägarnas estetiska ambitioner. Landskapet är ett mycket bra exempel på den typ av landskap som utvecklats kring slotts- och säterimiljöer i Göteborgs närhet.

Naturmiljön är rik med mycket vidsträckta lövskogar och öppna kulturmarker som är karaktäristiska drag för Göteborgstraktens ”slottsmiljöer”. I området förekommer 25 arter som är upptagna på Naturvårdsverkets listor över hotade arter.

Stora resurser har satsats på att återskapa den ursprungliga miljön med byggnader, park och trädgårdsanläggningar.

Gunnebo slott har idag en omfattande publik verksamhet och uppskattar antalet besökare till cirka 500 000 per år.

Se några fotomiljöer från Gunnebo i en film.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 • Framföra motorfordon annat än på allmän väg och parkering
 • Tälta, sätta upp vindskydd eller ställa upp husvagn
 • Samla, gräva upp, plocka eller skada växter, mossor, lavar eller insekter (gäller inte vanliga arter som t.ex. plockning av vitsippor för husbehov, ej heller insamling för vetenskapliga syften)
 • Fånga eller skada djur
 • Göra upp eld annat än på anvisad plats
 • Sätta upp skylt, affisch, eller annan jämförbar anläggning eller göra inskrift utan reservatsförvaltarens tillstånd
 • Medföra okopplad hund
 • Beträda känsliga markområden där så anges

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Skyddsår: 2003
Areal: cirka 100 hektar
Karaktär: Slotts- och parkmiljö
Kommun: Mölndal
Reservatsförvaltare: Mölndals stad

Hitta hit

Gunnebo är beläget mellan Stensjön och Rådasjön i Mölndals stad, strax söder om Göteborg. Skyltning finns från E6. Parkeringsmöjligheterna är goda (även för buss).

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss