Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jordhammars gravfält

Gravfältet i Jordhammar ligger alldeles vid Askeröfjorden. Foto: Malin Richard

Jordhammars gravfält ligger vackert i en blomstrande hagmarkssluttning med utsikt över Askeröfjorden. Läget är knappast någon slump utan istället en tydlig revirmarkering som syntes vida omkring.

Jordhammars gravfält ligger alldeles vid havet. Ett hundratal gravar är placerade i en sluttning mellan bergknallar med utblick över Askeröfjorden i väster. Gravfältet har från början hängt samman, men är numera uppdelat i flera delar.

Gravfältet har en gång dominerat ett ganska stort område. Det har synts vida omkring i ett öppet landskap. Numera är konkurrensen i omgivningen större. Idag omges hagmarken av höga träd och söder om gravfältet reser sig en petrokemisk industri.

Gravarna är daterade till perioden folkvandringstid till vikingatid, det vill säga 400 till 1050 år efter Kristi födelse. Då låg gravfältet precis vid stranden. Placeringen var säkert medveten, en tydlig markering mot andra grupper att området var bebott och upptaget. Gravfältet har tillhört människor som haft sin gård eller sin by i närheten.

Gravfältets ungefär 100 gravar består av 27 högar, varav sex är ovala. Resterande gravar utgörs av runda stensättningar, vilket var den vanligaste gravformen under den här tiden.

Att tänka på som besökare

Gravfältet ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Hagmarken vid Jordhammars gravfält. Foto: Malin Richard

Vid Jordhammar finns en mindre lerslätt, Ödsmålsslätten, som bryts igenom och begränsas av berg vid Askeröfjordens strand. Landskapet är öppet men varierat med stora åkerytor, strandängar och vackra hagmarker med stora ekar. Genom området rinner Ödsmålsån. På dalgångens båda sidor finns en stor mängd fornlämningar från järnåldern. Boplatser från stenåldern är också vanliga.

Folkrikt längs vattendragen

Fornlämningarna och ortnamnen längs den här delen av kusten tyder på att de folkrika bygderna låg där de stora åarna når ut mot havet, i slutet av järnåldern. Det gäller också Ödsmålsområdet.

Vid Kläpp i områdets sydöstra del finns ett mindre gravfält på ett bergskrön med tio gravar. Invid gravfältet står tre resta stenar vilka från början kan ha tillhört gravfältet.

I sydväst finns ett stort gravröse med en diameter på tjugosju meter samt ett märkligt långröse (eller ett skeppsformigt röse) med utsikt över fjorden. Dessutom ingår ett antal stenåldersboplatser i miljön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss