Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stora rör

Det stora röset ligger på ett bergskrön och var en gång synligt vida omkring. Idag är bergshöjden skogsbevuxen. Foto: Claes Ström

Stora rör är ett imponerande röse från bronsåldern. Det vilar högt upp på ett bergskrön och var en gång synligt vida omkring. Numera ligger det slumrande i en glänta omgivet av granskog.

Stora rör är ett imponerande röse som mäter strax över tjugo meter i diameter och är knappt två och en halv meter högt. Det vilar högst upp på krönet på ett skogsbevuxet berg, 121 meter över havet. Stora rösen brukar förknippas med bronsåldern. De byggdes i regel av naturligt rundade stenar av en ”mansbördas storlek”. Det gäller även Stora rör som är uppbyggt av mellan tio centimeter och en halv meter stora stenar. Röset består också av sju flyttblock som är upp till fem meter långa.

Stora rösen har nästan alltid blivit plundrade. Även Stora rör är kraftigt omplockat. I ytan finns ett femtontal gropar.

Strategisk revirmarkering

Röset har ett strategiskt läge uppe på en höjd som en gång hade utblick över Östra Öresjön, Viskan och Slottsån. Stora rör bör ha varit en effektiv revirmarkering genom att röset varit synligt vida omkring. Vattenvägarna var förr de viktigaste färdvägarna. Sjön och Slottsån har förbindelse med Viskan, som troligen var en viktig färdled i äldre tid.

Att tänka på som besökare

Stora rör ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Viskan var en viktig farled i äldre tid. Foto: Malin Richard

Stora rör ligger i ett kuperat höglandsområde, genombrutet av dalgångar, i anslutning till Viskans vattensystem. I äldre tid fanns vidsträckta slåttermarker längs Viskan och åkermarken låg i högre, torrare lägen. Bebyggelsen var knuten till bergsidorna, ofta tätt intill bergskanten mellan inägor och utmark.

Området har varit attraktivt för människor under mycket lång tid. Området innehåller fornlämningar från hela den förhistoriska perioden. I övergången mellan odlingsmarken och betes- och skogsmarkerna ligger ett stort antal fornlämningar, bland annat gravfält, gravgrupper, ensamliggande rösen, stensättningar, skålgropar samt fossil åkermark.

Medeltida borglämningar finns strategiskt belägna längs dalgången, till exempel Kinnaborg och Öresten.

Örby nuvarande kyrka uppfördes 1839-1843 på platsen för en äldre medeltida kyrka. Örby kyrkby bestod redan på 1500-talet av fem hemman, vilket tyder på att byn är av hög ålder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss