Kummelibergs gravfält

Gravfältet Kummeliberg har använts som begravningsplats under både brons- och järnålder. Foto: Malin Richard.

Väster om Gällstad, i riktigt gammal odlingsbygd, finns ett imponerande gravfält kallat Kummeliberg. Platsen är vald med omsorg, gravfältet ligger vackert högt uppe på ett åskrön med utsikt över Sämsjön.

Gravfältet Kummeliberg består av minst 95 gravar av olika typer. Det ligger vackert, med utblick över Säms gårdar och Sämsjön. Gravarna består av åtta rösen, fem runda stensättningar och 82 högar. Högst upp på åsen ligger de äldsta gravarna, rösen från bronsåldern. Rösena är upp till tolv meter i diameter. Men de flesta gravarna har anlagts senare. Det rör sig om högar och stensättningar från järnåldern. Högarna är mellan fem och tio meter i diameter och stensättningarna fem till nio meter.

Gravfältet har tillhört en gård eller by i närheten. Kanske finns ett samband med byn Säm som ligger här idag. Det ålderdomliga bynamnet och byns storlek tyder på att Säm har rötter i järnålder.

Byn längs Sämån

Större delen av Säms gårdar låg i äldre tid samlade i en by nedanför åsen i närheten av Sämåns utlopp i Sämsjön. Byns friliggande gårdar låg öster om byn. Även de var belägna intill Sämån. Det tyder på att ån har haft stor betydelse för Säms invånare. I äldre tid var vattenvägarna de viktigaste färdlederna.

Byn splittrades i samband med laga skiftet 1865. Kvar vid det gamla byläget finns en medeltida kyrkoruin och en ödekyrkogård.

Gravfältet på åsen

Säm ligger i ett område som är mycket rikt på fornlämningar. Människor har levt i området kring Säm under mycket lång tid. Mellan Marbäck i norr och Bystadsjön i söder finns ett sammanhängande stråk med ett stort antal fornlämningar från olika tider. Ett antal boplatser och fyndplatser vid Åsundens östra strand tyder på att här fanns en bosättning redan på stenåldern. Ålderdomlig fossil åkermark förstärker bilden av människans långa historia i området.

Att tänka på som besökare

Gravfältet ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, att parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Stora rösen från bronsåldern ligger på bergskrön i hela området. Här ett röse på Kummelibergs gravfält. Foto: Malin Richard

Säm ligger i ett område som är mycket rikt på fornlämningar från hela förhistorien. Här finns allt från stenålderns bosättningar längs sjöstränderna till bronsålderns stora rösen på bergskrönen. Där i mellan ligger, som en länk mellan forntid och nutid, järnålderns gravfält intill dagens gårdar.

Människor har levt i området kring Säm under mycket lång tid. Mellan Marbäck i norr och Bystadsjön i söder finns ett sammanhängande stråk med ett stort antal fornlämningar från olika tider.

Ett antal boplatser och fyndplatser vid Åsundens östra strand tyder på att här fanns en bosättning redan på stenåldern. Uppe på bergskrönen genom hela området ligger stora rösen från bronsåldern, flera av dem är mycket stora. Det finns också flera järnåldersgravfält i anslutning till dagens gårdar och byar. Ålderdomlig fossil åkermark förstärker bilden av människans långa historia i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss