Slutarpsdösen

Foto: Lisa Ragnarsson

Den här graven hittades 1910 när man tog sten från ett röse till bygget av Slutarps kvarn. När stenen plockades bort blev gravens stora takblock synligt, fullt av inhuggna skålgropar och fotsulor.

Graven är en dös från yngre stenåldern byggd av jordbrukare ungefär 3000 f Kr. Det massiva takblocket tre meter långt och två meter brett döljer en två meter lång gravkammare. Samma år som graven upptäcktes undersöktes den av arkeologen Sune Lindqvist som fastställde att det var en dös man hittat. Det var en sensation eftersom man då inte kände till några andra dösar i inlandet.

Ben efter trettiofem människor

Vid utgrävningen hittade man benrester efter ungefär 35 människor och några bärnstenspärlor. En del av fynden finns utställda på Falbygdens museum.

Ett myller av hällristningar

Takblockets ovansida är helt täckt av hällristningar, vilka består av tre par fotsulor, cirka tio avlånga fördjupningar och över 100 skålgropar. 25 av skålgroparna är förbundna med rännor.

Blocket består av glimmerskiffer och är nu i mycket dåligt skick på grund av vittring.

Att tänka på som besökare

  • Dösen ligger på privat mark.
  • Tänk på att visa hänsyn, parkera på lämplig plats och inte skräpa ner.
  • Gå inte på takblocket, ristningarna är mycket känsliga.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla