Lökebergs hällristning

Foto: Malin Richard

Hällristningen är en av Sveriges största och mest intressanta med ett stort antal fotsulor, människofigurer och skepp.

På ett område som är 35 gånger 15 meter finns nästan 200 skepp, ett sextiotal människofigurer, fyrfota djur, ringkors, skålgropar och andra figurer. Hällristningen innehåller också ovanliga motiv som ett granliknande träd och ett sjuttiotal fotsulor. Ristningen har daterats till yngre bronsåldern och är ungefär 3000 år gammal.

Det stora trädet i centrum

Det stora granliknande trädet är särskilt intressant som motiv. Heliga träd finns i många förhistoriska religioner. Trädet har setts som en länk mellan underjorden (rötterna) och himlen (grenarna). Det har också stått som symbol för död och återfödelse. I den nordiska asamytologin ingår världsträdet Yggdrasil. De flesta träd på hällristningar är barrträd, troligen idegran eftersom vanlig gran inte fanns i Bohuslän på bronsåldern.

Plattformar framför hällen

2004 gjordes en arkeologisk undersökning framför hällristningen då man hittade flera stenlagda plattformar. Man fann också slagen flinta, kvarts och kvartsit.

Att tänka på som besökare

  • Hällristningen är skör, gå inte på hällen.
  • Området är tillgängligt dygnet runt, året om. Det är gratis att besöka området.
  • Hällristningen ligger på privat mark. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla