Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Karleby gånggrifter

Klövagårdens gånggrift ligger precis norr om Karleby kyrka. Foto: Henrik Zedig

Falköpingstrakten har Sveriges största koncentration av gånggrifter, mäktiga gravkonstruktioner av stora stenhällar som byggdes för mer än 5000 år sedan. I Karleby finns många av dessa bevarade, däribland Ragvalds grav, som är Sveriges största gånggrift.

I Karleby socken finns fjorton kända gånggrifter. En finns inte längre kvar, men övriga tretton kan fortfarande beskådas. Tre gånggrifter norr om Karleby kyrka är vårdade och skyltade. Gånggrifterna ligger längs en linje i kanten av en platå.

Närmast norr om kyrkan ligger Klövagårdens gånggrift. Kullen kallades för Kvarnbacken förr i tiden. Som namnet antyder har det legat en kvarn på platsen. Gånggriftens kammare är sex meter lång och omkring två och en halv meter bred. Den är indelad i tre nischer. Några takhällar fattas – förmodligen togs dessa bort i samband med att kvarnen byggdes.

Klövagårdens gånggrift grävdes ut av Oscar Montelius och Gustav Retzius 1872. Man hittade då bland annat en hjärtformad pilspets av flinta, redskap av sten och ben, flintspån, bärnstenspärlor, keramikskärvor, ben av svin och ko samt skeletten från omkring 80 personer.

Sveriges största gånggrift

Norr om Klövagårdens gånggrift ligger Ragvalds grav, eller Ravarehögen som den också kallas. Gravkammaren mäter hela 16 x 2,5 meter vilket gör den till Sveriges största. Den täcktes en gång av nio stora takblock, av vilka tre fortfarande ligger på plats. Man når in i kammaren genom en elva meter lång gång. Den omgivande högen är 33 meter i diameter och nästan två meter hög.

Gånggriften har aldrig blivit arkeologiskt undersökt, men man har hittat flera föremål, bland annat flintskrapor och en flintyxa, i den. Dessa fynd finns idag på Falbygdens museum.

I takblocken finns flera skålgropar inhuggna. Skålgropar, som också kallas älvkvarnar, är ganska vanliga på gånggrifterna. De kan ha använts vid offerritualer.

Gånggriften vid Logården

Norr om Ragvalds grav ligger nästa gånggrift. Den går under namnet Logårds kulle och är uppkallad efter Logården som ligger på andra sidan vägen. Gånggriften ligger i en hög som är drygt 25 meter i diameter. Högen har i sin tur en antydan till mitthög. Även på denna gånggrift finns skålgropar inhuggna på ett par av takblocken.

Logårds kulle undersöktes 1874 av Oscar Montelius och Gustav Retzius. Man fann då en pilspets i flinta, flintavslag, benprylar, genomborrade djurtänder och bärnstenspärlor, samt stora mängder ben från djur och människor.

Tyvärr lämnades gånggriften öppen efter undersökningen, vilket ledde till att den vittrade och delvis rasade samman, med risk för ytterligare ras. För att stabilisera konstruktionen och hindra besökare från att gå in i kammaren fyllde man för några år sedan kammaren och gången med småsten.

Att tänka på som besökare

Karleby gånggrifter ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och att inte skräpa ner.

Stenålderns boplatser låg i sluttningen nedanför dagens Karleby. Foto: Malin Richard

De mäktiga gravkammarna, som än idag står i landskapet, kan betraktas som monument från en svunnen tid. Gånggrifterna består av väldiga stenblock, men byggdes inte av jättar eller magiker utan av helt vanliga människor. Människor som levde i en tid då jordbruket var nytt och metaller ännu var något okänt.

I Karleby ligger idag tretton kända gånggrifter. Man känner till en fjortonde, mitt emot kyrkan, men den förstördes i samband med grävningen av en källare 1868.

Boplatser från stenåldern

I sluttningen nedanför dagens gårdar i Karleby har man funnit boplatser som är samtida med gånggrifterna. Tack vare att flera av de här boplatserna är undersökta, så vet vi idag ganska mycket om hur människor levde under yngre stenåldern.

Man känner till flera andra boplatser i trakten förutom de som ligger nedanför gånggrifterna i Karleby. En del av boplatserna är från yngre stenåldern.

Många gånggrifter att besöka

Vill du besöka fler gånggrifter i Falbygden kan du göra detta i bland annat Falköping, Gökhem, Vårkumla, Luttra och Torbjörntorp. Längre norrut ligger Ekornavallen, där det förutom gånggrifter även finns gravar från såväl bronsålder som järnålder.

 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss