Torps gravfält

Det södra gravfältet vid Torp i vårskrud. Foto: Malin Richard

Gravfälten vid Torp i Munkedal ligger vackert och fridfullt. En plats för en picknick en vacker vårdag bland vitsippor och björkarnas skira grönska. Men Torp är självklart värt ett besök året om.

Uppe på en åsrygg, ovanför Örekilsälven och Torps gård, ligger det som en gång varit ett stort och mäktigt gravfält med omkring hundra gravar. Gravfältet har senare splittrats upp av bebyggelse och grustäkter. Idag finns här inte mindre än sju gravfält. Tre av dessa vårdas.

Gravfälten innehåller förutom runda högar och stensättningar också långhögar. En av dessa är fyrtio meter lång och tio meter bred, och därmed en av Bohusläns största. Dessutom förekommer domarringar och resta stenar.

Vad detta stora gravfält står för vet vi inte riktigt. Kanske rör det sig om ett slags bygdegravfält där människor från ett större område begravdes. Men det kan också ha varit ett gravfält som tillhört en enskild gård. Storleken skulle då bero på att gården varit folkrik och/eller gravfältet använts under lång tid.

Mängden fornlämningar och sammansättningen av gravar tyder på att Torps gravfält har använts som begravningsplats under hela järnåldern. Åsen var en bra plats för järnålderns människor att slå sig ner. Jorden på grusåsen var lätt att bruka. Bebyggelsen låg troligen i närheten av gravfältet.

Att tänka på som besökare

Torps gravfält ligger på privat mark med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Flygbild över Torps gård. Örekilsälven flyter strax intill. Foto: Jan Norrman, RAÄ

Gravfältet vid Torp har troligen använts under hela järnåldern. Nedanför gravfältet i öster finns Kärnsjön och Örekilsälven som troligen varit delar i en längre kommunikationsled.

Det är inte bara järnålderns lämningar som väcker intresse vid Torp. Strax nordost om gravfälten ligger herrgården Torp. Gården har en spännande och händelserik historia, som också lämnat spår efter sig i landskapet.

Herrgården ligger väl placerad på en höjd ovanför vattendragen och med en vid utsikt över Kärnsjön. Strax nedanför Torp övergår Kärnsjön i Örekilsälven. Älven passerar här genom en trång dalgång mellan höga klippväggar. Landskapet är dramatiskt och mycket vackert. Här finns också stora naturvärden.

 

1984 styckades herrgårdsbyggnaden från 1860-talet av och såldes till en privat ägare. Foto: Malin Richard

Gården Torps historia går att följa tillbaks till medeltiden då Dragsmarks kloster var ägare. Vid slutet av 1600-talet övergick ägandet till ett företag som startade en sågbruksindustri utmed vattenfallen vid Örekilsälven. Längs älven finns rester av sågar från 1600-talet till 1900-talets början.

Torp och granngården Bråland användes under kriget 1808-1809 som fältlasarett. Kvar från den tiden finns gravplatser för enligt uppgift 450 soldater som dog här.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss