Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Dimbogravfältet

I kanten på högen i vänster bildkant kan man ana en kantränna. Foto: Henrik Zedig

Vid Prästbolet i Dimbo ligger Västergötlands största gravfält med en sentida runsten. Det är ett bygravfält med nästan 300 gravar från järnåldern.

Platsen utgörs av två delar, dels det stora gravfältet på västra sidan om vägen mellan Dimbo och Ottravad, dels det mindre gravfältet på vägens östra sida. Ursprungligen var det ett och samma gravfält. Flera av gravarna är idag skadade och har en otydlig eller förändrad form.

Stort gravfält med sentida runsten

På det stora gravfältet finns sammanlagt 214 högar, omkring trettiosex runda stensättningar och tio treuddar. Högarna varierar i storlek från tre meter i diameter och mindre än en halv meter höga, till den största som är sexton meter i diameter och en och en halv meter hög. Flera av dem har en så kallade kantränna, ett slags dike som löper runt högen och gör så att den syns tydligare.

De runda stensättningarna är från fem till tolv meter i diameter. Den största av dem är ofylld – den saknar alltså stenar innanför ytterringen. Istället har den en kantkedja, en lägre ring av stenar som löper utanför den egentliga ytterringen. De övriga stensättningarna är alla övertorvade.

Även treuddarna är övertorvade. Några av dem är ganska otydliga och ligger alla i gravfältets östra del.

Förutom järnåldersgravarna finns det också en sentida runsten på gravfältet. Tillsammans med tre andra stenar bildar den nästan en fyrkant. Den påminner om den gravform som kallas kvadratisk stenkrets men det är ingen grav.

Dessutom finns det sex stycken hålvägar på gravfältet. Några av dem har använts i modern tid.

Det större gravfältet undersöktes 1987. Inga fynd påträffades. Däremot har brända ben, förmodligen från människa, hittats i närheten av en stor stensättning strax nordväst om gravfältet.

Mindre gravfält med högar, stensättningar och treudd

Gravfältet på andra sidan vägen är betydligt mindre, med omkring tjugosju högar, sju runda stensättningar och en treudd. Högarna liknar i storlek och konstruktion de som finns på det större gravfältet. Treudden ligger mitt på gravfältet och dess ena spets är skadad. Båda gravfälten är skadade av sentida påverkan som vägbyggen, odlingar och en grustäkt.

Att tänka på som besökare

Dimbogravfältet ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner. På sommaren betar får på gravfältet. Hundar ska därför hållas kopplade.

Flygfoto över Dimbo med kyrkan och gravfältet. Foto: Jan Norrman, RAÄ

Gravfältet vid Prästbolet i Dimbo är långt ifrån den enda järnålderslämningen i trakten. I och omkring Dimbo finns många gravar och uppgifter om gravar som försvunnit. Det rör sig om högar, runda stensättningar, resta stenar och domarringar, alla typiska exempel på gravar från järnåldern.

Utanför Dvärstorp ett par kilometer väster om Dimbo ligger ett mindre gravfält med några domarringar. Ett annat mindre gravfält med stensättningar ligger norr om Dimbo. I grannbyn Ottravad finns ytterligare några gravfält, varav ett är ganska stort och liknar det vid Prästbolet.

En möjlig järnåldersboplats vid ån drygt 1,5 kilometer nordost om Dimbo, har blivit delundersökt. Där hittade man bland annat flintföremål, slagg, keramik, djurben och en glaspärla.

Omkring en mil norr om Dimbo, vid Varvboholm, ligger Varv. Där vårdar Länsstyrelsen ännu ett gravfält från järnåldern.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss