Snöfall i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bosgården i Gingri

Vid Gingri finns bland annat ett imponerande 18 meter brett röse. Foto: Malin Richard

Vid Gingri, strax söder om Fristad i Borås, finns ett fascinerande landskap med vindlande raviner. Längs byvägen på den smala åsen trängs gårdarna med fornlämningar av olika slag.

Gingri ligger uppe på en hög åsrygg, eller drumlin, i en bred dalgång mot Viskan. Gårdar och fornlämningar följer byvägen som löper längs åsen.

I åkerkanten vid Bredgården i Gingri finns ett stort bronsåldersröse. Intill den gamla kyrkogården några hundra meter västerut ligger ett gravfält från järnåldern. Men människor vistades här redan på stenåldern. Det visar de flintredskap och lämningar efter redskapstillverkning man funnit på åsen. Bara några meter norr om den gamla begravningsplatsen finns också uppgifter om att det funnits ett röse med en hällkista i. Röset är nu bortgrävt.

Gravfält med sextio gravar

Gravfältet ligger utsträckt längs den smala åsryggen. Det är ungefär 200 meter långt men bara omkring 30 meter brett. Fältet innehåller cirka 60 fornlämningar, tolv högar och 48 runda stensättningar. Gravarna är upp till tio meter i diameter.

Delar av gravfältet har skadats av en grustäkt. Det finns uppgifter om att man vid en utgrävning 1870 fann en oval spännbuckla, ett bronsspänne och en räfflad järnring med Torshammare.

Gingris gamla kyrkplats

På den gamla kyrkogården fanns Gingri gamla kyrka, en medeltida kyrka av sten. Grundstenar och en dopfunt efter kyrkan finns ännu kvar. Läget direkt intill gravfältet från järnåldern är typiskt. De tidiga kristna kyrkorna byggdes ofta vid gamla kultplatser. När Gingri kyrka revs 1862 fann man rester efter en ännu äldre kyrka.

Det stora 18 meter breda röset har placerats ovanpå en liten höjd som på ett raffinerat sett får röset att se ännu mer imponerade ut. Röset är egentligen cirka en och en halv meter högt, men med hjälp av impedimentet får det istället en skenbar höjd på två och en halv meter.

Att tänka på som besökare

Fornlämningarna ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

På den smala åsen vid Gingri trängs gårdarna med fornlämningar av olika slag. Foto: Malin Richard

Området kring byn Gingri har varit attraktivt för människor under hela förhistorien. På den smala åsen trängs fornlämningar av olika slag, från sten-, brons- och järnålder. Det rör sig framförallt om lösfynd från stenålder och gravar från brons- och järnålder. Nordost om byn finns också fossil åkermark i form av röjningsrösen och terrasserade åkrar.

Gårdarna i Gingri ligger uppe på en hög åsrygg i en bred dalgång mot Viskan. Bebyggelsen omges av odlingsmark på åsen och i sluttningarna.

Färdled mellan kust och inland

Närheten till Viskan är säkert en viktig orsak till att området är så rikt på fornlämningar. I äldre tid var vattendragen de viktigaste färdlederna och Viskan har sedan förhistorisk tid varit en viktig kommunikationsled mellan kusten och inlandet. Trakten kring Öresjö och Viskan var tidigt ett befolkningscentrum.

Från åtminstone medeltid fanns en viktig handelsväg mellan Varberg och Skara längs Viskadalen via Fristad.

Kvarnar, stampar och sågar

Sedan medeltiden har det också funnits många kvarnar, stampar och sågar längs Viskan. Vid ett av Viskans fall vid Gingri anlades 1893 Borås spetsfabrik. Runt fabriken växte upp ett mindre brukssamhälle. Fabriken drevs fram till 1971.

 

Stenvalvsbro över Viskan, strax intill Borås spetsfabrik. Alltsedan medeltiden har det funnits många kvarnar, stampar och sågar längs Viskan. Foto: Malin Richard

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Kommun: Borås

Hitta hit

Gingri ligger cirka en mil norr om Borås, sydost om Fristad. Det är möjligt att parkera intill de olika fornlämningarna.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss