Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ödeborgs fornsal

Ödeborgs fornsal. Foto: Andrea Grave Müller

Kring hembygdsmuseet i Ödeborg, Ödeborgs fornsal, breder en gammal begravningsplats från järnåldern ut sig i en trakt rik på fornlämningar.

På Fornsalskullen finns idag tio gravar. Begravningsplatsen har förmodligen varit större en gång i tiden. Ett oregelbundet och gropigt område söder om gravfältet, med flera spridda stenar, kan vara rester av förstörda gravar.

Gravarna består av sex högar, tre runda stensättningar och en oval stensättning. Den största av högarna mäter 14 meter i diameter och är drygt en och en halv meter hög. Tre av högarna har en så kallad kantränna, ett grunt dike som följer högens omkrets.  

Kantrännan löper som ett dike runt gravhögen. Foto: Andrea Grave-Müller

Två av de runda stensättningarna ligger i gravfältets östra del, norr respektive söder om den största högen. De är idag svåra att urskilja. Den minsta stensättningen är visserligen bara fem meter i diameter, men har en kantränna som är drygt en halv meter bred. Den ovala stensättningen ligger mitt i gravfältet.

Ödeborgs fornsal, där hembygdsmuseet ligger, blev byggnadsminnesförklarat 2006.

Att tänka på som besökare

Fornsalskullen ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Utsikt mot Borråsberget, där resterna av en fornborg finns. Foto: Andrea Grave-Müller

Ödeborg ligger i Valbodalen, ett av Dalslands tidiga centralområden (de andra var trakten kring Ed och sjön Lilla Le, samt området runt Dalbergsån på Dalboslätten). Fornlämningarna ligger samlade i dalgången – än idag finns vägar och bebyggelse i samma områden.

Dalslands största gravfält

I närheten av Fornsalskullen finns flera gravfält och gravar från järnåldern. Ett sådant gravfält är Ättehögskullen i Håvesten någon kilometer norrut. Dalslands största gravfält ligger i Vrine, knappt två kilometer nordväst om Fornsalskullen.

Det som kallas romersk järnålder har fått sitt namn eftersom Romarriket vid denna tid dominerade i Europa, och föremål därifrån letat sig även upp till våra trakter. I Dalsland är det ont om sådana föremål, men en kvinnostatyett i täljsten, upphittad vid sjön Långhalmen öster om Ödeborg, kan vara gjord efter romersk förebild. Även en guldbrakteat, ett sorts medaljliknande hängsmycke, upphittat i Berg i Ödeborgs socken, visar på kontakt med Romarriket. Guldbrakteater hör hemma i folkvandringstid, omkring 400-550 efter Kristus.

Den gåtfulla fornborgen

Öster om Ödeborg ligger Borråsbergets fornborg. Fornborgen har sannolikt givit orten Ödeborg dess namn. Fornborgar dateras ofta till mitten eller slutet av järnåldern. Än idag är murrester ofta synliga. Deras ofta otillgängliga lägen på bergskrön gör att man tror att de byggdes som någon form av försvarsanläggning. Andra förslag på användning är till exempel handels- eller samlingsplatser, kultplatser, boskapsfållor och platser för vårdkasar. Ytterligare en fornborg ligger två och en halv kilometer åt nordost. Totalt känner man till fjorton fornborgar i Dalsland.

Silverskatten vid Stora Ryk

Nordväst om Ödeborg, nära det stora gravfältet i Vrine, ligger Stora Ryk, där man på 1930-talet fann en vikingatida silverskatt. Skatten är troligen nedlagd i början av 900-talet. Den består bland annat av ett halsband med pärlor av glas och bergkristall, ett par arabiska mynt, samt ett treflikigt silverspänne. Treflikiga spännen är ovanliga i Sverige – att det är i silver är ännu ovanligare. De flesta man har hittat är i brons.

Man känner till omkring 1000 silverskatter från vikingatiden i Sverige, de flesta från Gotland. De består av vanligtvis av smycken, mynt (ofta arabiska, engelska eller tyska) och bitsilver. Skatten från Stora Ryk är en av de största i Västsverige.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss