Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Greby gravfält

Många av gravarna kröns av höga resta stenar. Foto: Malin Richard

Strax norr om Grebbestad ligger Greby gravfält, ett av Bohusläns vackraste och mest märkliga gravfält. Tvåhundra gravar ligger tätt, tätt i en ljungbevuxen västerslänt, många av dem krönta med mäktiga resta stenhällar.

Greby gravfält ligger mycket vackert i en ljungbevuxen västslänt. Det är Bohusläns största gravfält med nästan 200 gravar som ligger tätt, nästan på varandra. Gravarna består av 68 runda högar, 54 långhögar samt 47 runda och 12 ovala stensättningar.

Speciellt för gravfältet är de många resta stenar som kröner de större gravhögarna. Stenhällarna kan vara upp till fyra och en halv meter höga. Det finns 28 resta stenar på krönet av gravar. Dessutom finns tio resta stenar som står separat, bland annat en grupp av fem tätt placerade hällar vars betydelse vi inte känner till.

Fynd från järnåldern

Ett tiotal av gravarna undersöktes 1873 av den blivande riksantikvarien Oscar Montelius. Förutom gravurnor med brända ben fann man sländtrissor, glaspärlor och benkammar. Fynden tyder på att Greby använts som begravningsplats på järnåldern, under tiden 200 till 600 år efter vår tideräknings början.

Vid Greby kan man inte bara njuta av fornlämningar utan också av vårt biologiska kulturarv. Den traditionella skötseln av gravfältet har gynnat både ljunghed och gammal ängsflora.

Att tänka på som besökare

Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Greby ligger i ett område som varit attraktivt för människor under mycket lång tid. Strax innanför kusten tar ett jordbrukslandskap vid med stora slätter och trånga dalbottnar mellan höga berg. En stor mängd fornlämningar visar att det har bedrivits jordbruk här under flera tusen år.

Det finns ett stort antal fornlämningar i området kring Greby gravfält. De flesta lämningar är från brons- och järnåldern och många ligger i närheten av dagens gårdar. Troligen var det som är jordbruksmark idag odlingsmarker redan under bronsåldern.

I nära anslutning till gravfältet finns flera boplatser. En av dessa har undersökts närmare och daterats till äldre bronsålder – järnålder. Troligen är också de andra boplatserna från samma tid. Här finns också hällristningar, ytterligare ett mindre gravfält samt ensamliggande gravar.

Världsarvet i Tanum

Öster om Greby ligger det stora världsarvsområdet med centrum i Tanumsslätten. I området finns en unik koncentration av stora och mäktiga hällristningar. Här finns också ett stort antal gravar från brons- och järnålder, ofta i direkt anslutning till dagens gårdar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss