Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rånnums gravfält

I en av ekdungarna på säteriet Rånnums ägor ligger ett gravfält med ett 50-tal runda stensättningar. Foto: Malin Richard

Rånnum ingår i den fornlämningsrika bygden kring Västra Tunhem, som var ett viktigt centrum under järnåldern. Bygden behöll sin betydelse in i medeltiden då Rånnum var ett av flera säten för viktiga stormansätter.

Rånnums gravfält ligger strax söder om Vargön. Gravfältet består av 44 runda stensättningar. Stensättningarna ligger på krönet av en moränrygg och är mellan tre och tio meter i diameter. Två stensättningar i gravfältets centrum har försetts med en mittsten – kanske ville man markera att det var något speciellt med just de gravarna. Runt flera av gravarna har stenar lagts till en kantkedja.

Högst upp på bergsryggen i gravfältets södra del finns sammanlagt 39 skålgropar fördelade på sju hällar. Kan du hitta dem alla?

Att tänka på som besökare

Gravfältet ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Vy från Halleberg på ett foto från 1900. Foto: Vänersborgs museum

Människor har bott i trakten av Västra Tunhem och Vargön i tusentals år. Man har bland annat hittat så kallade lihultsyxor och hästefjordsyxor från jägarstenåldern. Att människor fanns här också under bronsåldern visar fyndet av en härd daterad till yngre bronsåldern inne i det nutida Vargön.

Hästevads stenar

Spår från järnåldern kan man hitta i Forstena och Västra Tunhem ett par kilometer söder om Rånnum. Här finns flera gravar och gravfält, som dateras till perioden.

En spännande fornlämning är domarringen Hästevads stenar ett par kilometer öster om Rånnum, i skuggan av Halleberg. Domarringar består av ett ofta udda antal stenar i ring. Det är en gravform som började konstrueras redan under bronsåldern, men som främst förknippas med mellersta delarna av järnåldern.

En mytomspunnen plats

Rånnum ligger på slätten nedanför Halleberg och Hunneberg. Särskilt Halleberg är sägenomsusat och sägs bland annat ha varit bostad åt Oden och de andra gamla asagudarna. Det branta stupet ovanför Hästevad kallas Ättestupan i folkmun – att åldrade vikingar slängde sig utför stup är dock en myt.

Hela Halleberg räknas som en fornborg, naturligt avgränsad av de branta stupen, men också förstärkt med murar, vars rester syns här och var. Fornborgar dateras vanligtvis till järnåldern och förknippas främst med försvar i krigstid. Deras funktion är dock omdiskuterad och flera tolkningar finns.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss