Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gånggrifterna i Vårkumla

De två gångrifterna i Vårkumla ligger uppe på ett åskrön. Foto: Malin Richard

Falköpingstrakten har Sveriges största koncentration av gånggrifter, mäktiga gravkonstruktioner av stora stenhällar som byggdes för mer än 5000 år sedan. De två gravarna i Vårkumla tillhör landets mest kända gånggrifter.

Gånggrifterna I Vårkumla ligger väl synliga uppe på ett åskrön omgivna av åkermark. Platsen är väl vald med vacker utsikt över landskapet och platåbergen. Den ena av gånggrifterna är en av länets största, ett av takblocken beräknas väga 16 ton!

Den ena gånggriften ligger i en övertorvad stensättning, möjligen en naturlig kulle, som är cirka 20 meter i diameter. Kammaren i stensättningens mitt är 12 x 2,5 meter. På långsidorna finns tre respektive två synliga hällar. I söder finns en gavelhäll som också kan vara en nedrasad takhäll. På kammaren är fyra delvis nedrasade takhällar vilka är två till tre och en halv meter stora. I östra delen av kammaren är en nyckelsten på vilken det vilar ett takblock. Längs den förmodade gången finns inga hällar kvar.

Tio meter sydväst om graven finns ytterligare en gånggrift. Den ligger i en cirka 14 meter bred övertorvad stensättning. Kammaren i stensättningens mitt är 6 x 3 meter. Längs västra långsidan är tre hällar och längs den östra två. Över kammaren ligger två takblock, vilka är 2 x 1,5 meter respektive 4 x 2,5 meter. Det ena blocket är nedrasat. I östra delen av kammaren finns en nyckelsten på vilken det största blocket vilar. På gångens sidor finns två respektive en häll. Gångens hällar är bara synliga till en mindre del ovan jord.

Att tänka på som besökare

Gravarna i Vårkumla ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Falköpingstrakten har Sveriges största koncentration av gånggrifter, mäktiga gravkonstruktioner av stora stenhällar som byggdes för mer än 5000 år sedan.

​I Falbygden finns så många som 250 gånggrifter tillkomna under den period man kallar yngre stenåldern, eller bondestenåldern. Två tredjedelar av alla megalitgravar i Sverige finns här. Det innebär en av norra Europas största koncentrationer av stenkammargravar.

I Vårkumla socken finns sju gånggrifter och tre hällkistor från stenåldern. Här finns också gravar från brons och järnålder samt tre runstenar.

Vill man besöka fler gånggrifter i Falbygden kan man göra detta i exempelvis Falköping, Gökhem, Karleby, Luttra och Torbjörntorp. I Karleby ligger idag tretton kända gånggrifter. Man känner till en fjortonde, mitt emot kyrkan, men den förstördes i samband med grävningen av en källare 1868.

Längre norrut ligger Ekornavallen, där det förutom gånggrifter finns gravar från såväl bronsålder som järnålder.

Falbygden är ett av Sveriges tre kambrosilurområden, det vill säga ett område där urbergets gnejs täcks av flera horisontella skikt av sandsten, alunskiffer, kalksten och lerskiffer. Slättlandet är inramat av de karaktäristiska platåbergen, som tillkommit genom att den hårda, vulkaniska diabasen lagt sig som ett skyddande täcke över de mjukare bergarterna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss