Snöfall i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Pilane

Överblicksbild med gravhögar. Foto: Andrea Grave-Müller

Pilane är ett av Bohusläns största gravfält. Det användes under några århundraden under järnåldern, för nästan 2 000 år sedan. Än idag kan man se gravhögar och domarringar där forntidens människor begravde de brända benen efter sina döda.

På Pilane gravfält finns det totalt 80 fornlämningar – högar, domarringar, resta stenar och hela 57 runda stensättningar.

De tio högarna är ganska små, mellan sex och tio meter i diameter och upp till en halvmeter höga. Stensättningarna är från fyra till elva meter i diameter och upp till en halvmeter höga. Hur ser man då skillnad på stensättningarna och högarna? Jo, stensättningarna är rena stenkonstruktioner, ofta övervuxna med ett tunt lager mossa eller gräs. Högarna har ett tjockare torvlager och är ofta mer rundade till formen.

En del av stensättningarna har kantkedjor, det vill säga en yttre ring av stenar längs kanten. Ett femtontal av stensättningarna har en mittsten.

De flesta av de sju domarringarna ligger i gravfältets norra del. Några av dem har en mittsten. En av domarringarna ligger i en stensättning i stället för att vara byggd direkt på marken.

Uppgifter om flatmarksgravar

Enligt A E Holmbergs Bohusläns historia och beskrifning (1867) har man tidigare hittat ett antal gravurnor med brända ben på platsen. Det skulle kunna röra sig om så kallade flatmarksgravar, det vill säga gravar där man lagt de döda under jord. Om dessa gravar varit markerade på något sätt, är de markörerna försvunna sedan länge.

Att tänka på som besökare

  • Visa hänsyn
  • Parkera på angiven plats
  • Skräpa inte ner
  • På somrarna betar får på gravfältet

Gravfältet om vintern. Foto: Claes Ström

Järnåldersgravfält kan ses på många platser runt om i landet. De är lämningar efter ett bondesamhälle, där människor odlade och födde upp djur och där järnet som material till redskap var introducerat.

Järnålderns Tjörnbor bodde förmodligen inte i byar, utan i ensamgårdar. Både hus och åkrar låg i kanten av dalgångarna på den lättodlade moränjorden. Vanligtvis låg järnålderns bebyggelse nära gravfälten. Man kan anta att det låg flera gårdar nära Pilane-gravfältet, med tanke på gravfältets storlek.

Förutom Pilane-gravfältet finns flera ensamliggande gravar av järnålderstyp runt om på ön. Ett annat större gravfält finns i Svanvik.

Fornborgarna på Tjörn

På Tjörn finns också flera fornborgar. En ligger på Laberget, bara drygt två kilometer från Pilane-gravfältet. En annan ligger på Borgeberget nära Kållekärr.

Fornborgar dateras ofta till mitten av järnåldern, men kan vara både äldre och yngre. I Västsverige ligger de alltid på höjder, gärna med branta stup på åtminstone en sida. Idag kan man ofta se rester av murar, bestående av stenar som fogats samman utan murbruk (kallmurning).

Exakt vad fornborgarna var för typ av anläggningar vet man inte riktigt. En vanlig teori är att de hade någon form av försvarsfunktion, kanske som tillflyktsort i orostider. Andra teorier är att de fungerade som handelsplatser, kultplatser, boskapsfållor eller vårdkasar. Kanske hade de olika funktioner under olika perioder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss