Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Högsbyn

En stor häll med ristningar ligger precis vid sjön Råvarps strandkant. Foto: Malin Richard

I Högsbyn söder om Tisselskog, finns Dalslands största och också märkligaste hällristningsområde. Hällristningarna ligger mycket vackert i en sydslänt ner mot sjön Råvarp.

I Högsbyn finns Dalslands största hällristningsområde. Här har man funnit mer än 50 hällar och över 2000 ristade figurer och tecken. Ristningarna finns i hela området kring gården och på nästan varje häll. Fortfarande görs det nya fynd.

Allra flest ristningar finns längs ut på Ronarudden, en udde i sjön Råvarp. Här är ristningarna särskilt djupa och tydliga. De var också här den första hällen upptäcktes för nästan 300 år sedan, 1718, av Lars Hesselgren.

Högsbyns första hällristningar

En stor häll ligger precis vid strandkanten och är täckt av en hel bildvärld av olika motiv. Troligen är detta de första hällristningarna som gjordes vid Högsbyn. Ristningar har också huggits över flera gånger. Figurerna består av skepp, fotsulor, handflator, solkors, rutnät, skålgropar, men också en rad olika linjer och många svårtolkade figurer.

Den kanske intressantaste hällristningen är den så kallade Processionshällen. Hällen skiljer sig från de andra genom att den är väldigt enhetligt utförd. Den föreställer troligen en vårprocession från bronsålder.

Det vanligaste motivet på hällristningar i Högsbyn är skålgropen, som består av en inknackad rund fördjupning. Långt in i modern tid har människor smort in skålgroparna med fett som ett offer till älvor och annat småknytt.

Att tänka på som besökare

Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och att inte skräpa ner.
Hundar ska hållas kopplade. Hällristningarna är känsliga för slitage.
Berget är mjukt och blir snabbt nedslitet. Gå därför inte på några hällar, utan följ stigarna.
Området är naturreservat vilket innebär att särskilda föreskrifter gäller.

Hällristningsområdet ligger mycket vackert i en sydslänt ner mot sjön Råvarp. Foto: Malin Richard

De flesta av hällristningarna i Högsbyn gjordes under bronsåldern för ungefär 2500-3000 år sedan. Genom ristningarna möter vi en gåtfull och fantasieggande bildvärld, som ger en glimt in i människors liv och föreställningar för omkring 3000 år sedan.

Högsbyn ligger i södra delen av en uppodlad dalgång kring Tisselskog. Området omges i öster och väster av vidsträckta skogsbygder, som också fortsätter söder om sjön Råvarp.

Hällristningar är i allmänhet gjorda i närheten av det dåtida havet eller i kontakt med vatten. Det är särskilt tydligt i Högsbyn där det finns hällristningar ända ner i Råvarps vattenbryn. Eftersom området ligger över högsta kustlinjen är strandlinjen idag ungefär densamma som under bronsåldern. De flesta hällristningarna i Högsbyn ligger på en udde vid sjön Råvarps norra strand. Här är ristningarna också ovanligt djupa och tydliga.

En viktig kommunikationsled

Mer monumentala hällristningar kan ofta kopplas till viktiga stråk och farleder. I äldre tid var vattenvägarna de viktigaste farlederna. Råvarp ingår idag i Dalslands kanalsystem. Sannolikt var Råvarp en del av en viktig kommunikationsled även på bronsåldern. Troligen fanns då en kult och mötesplats av något slag vid Högsbyn.

Området innehåller en stor mängd hällristningar, men här finns också andra fornlämningar. Öster om Tisselskogs kyrka finns ett par rösen och en stensättning. Strax söder om kyrkan finns en boplats. Utmed dalgången finns ett antal stensättningar. Längs dalgången och vid Råvarp finns även fyra fångstgropar. Vid Råvarp finns också en stensättning och ett röse.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förServering Servering
  • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss