Åsnebyn

Åsnebyn i Melleruds kommun är en dalsländsk bondgård där ägorna präglas av 1800-talets och de tidiga 1900-talets jordbruk. Bebyggelsen är väl bevarad och odlingslandskapet har undgått senare tiders strukturrationaliseringar.

Tack vare varierad miljö och användning av gammaldags brukningsmetoder
långt in i vår tid har det äldre odlingslandskapets växt- och djursamhälle och
de kulturhistoriska spåren bevarats väl.

Området har berörts väldigt lite av de senaste årtiondenas effektiviseringar inom jordbruket. De förändringar som gjorts i brukningsmetoder och ägoförhållanden har heller inte betytt att den äldre strukturen i landskapet har försvunnit.

Mangården är en bra representant för byggnadstraditionen på större bondgårdar i Dalsland under den högkonjunktur landskapet upplevde under 1800-talet. Detta gäller allt från materialval till byggnadsteknik och gestaltning. Ekonomibyggnaderna uppfördes under andra hälften av 1800-talet och under 1900-talet. De är tydliga exempel på jordbrukets förutsättningar under denna period, från havreodling under 1800-talet till ett mer animalieinriktat familjejordbruk under 1900-talet.

Åsnebyn förvaltas av Hushållningssällskapet Väst. Gården är öppen och tillgänglig för allmänheten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen till kulturreservatet Åsnebyn men tänk på att det inte är
tillåtet att: 

 • framföra motordrivet fordon annat än på allmän väg och parkering
 • beträda oskördad äng eller åker
 • tälta, sätta upp vindskydd eller ställa upp husvagn
 • samla, gräva upp, plocka eller skada växter, mossor, lavar eller insekter. Det är dock tillåtet, att för eget bruk, plocka bär, ej fridlysta växter och matsvamp.
 • rida på sådant sätt att vandringsleder eller markerade stigar skadas
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • sätta upp skylt, affisch, eller annan jämförbar anläggning eller göra inskrift utan
  reservatsförvaltarens tillstånd

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Skyddsår: 2008
Areal: cirka 40 hektar
Karaktär: Odlingslandskap
Kommun: Mellerud
Förvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland

Hitta hit

Närmaste hållplats: Läperud. Buss 700/710

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss