Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Lövrudan

Domarring på det mellersta gravfältet. I bakgrunden syns det stora röset och stengärdesgården

Vid torpet Lövrudan norr om Velinga finns flera gravar från brons- och järnåldern längs en moränrygg. Fornlämningarna ligger i tre grupper.

Längst norrut, i moränryggens nordvästra sluttning, finns en stensättning och ett röse. Röset är 24 meter i diameter och omgivet av ett mellan tre och fyra meter brett brätte. En torpgrund ligger intill röset. Norr och öster om stensättningen finns flera röjningsrösen.

Längre söderut, på moränryggens krön och högst upp på den sydöstliga sluttningen ligger tre rösen, två högar, en rund stensättning och två domarringar. Det största röset är 30 meter i diameter och liksom det nordligare röset har det en platt stenkonstruktion, så kallat brätte. Rösestenarna har blivit omstuvade i senare tid, och i kanten löper en stengärdsgård. Även här finns flera röjningsrösen.

Längst söderut, längre ner i moränryggens östra sluttning, ligger två runda stensättningar, en domarring samt ett område med röjningsrösen.

Att tänka på som besökare

Lövrudans gravfält ligger på privat mark. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner. På gravfältet betar det får om sommaren. Hundar ska hållas kopplade.

Bandparceller var en av järnålderns åkertyper. Illustration: Annika Ottander

Söder om Lövrudans gravfält, närmare Velinga kyrka, finns flera stensättningar, gravhögar och mindre gravfält från järnåldern, liksom röjningsrösen.

Gravar och röjningsrösen finns också i grannsocknarna Ettak, Baltak, Ottravad och Suntak samt i Sjogerdala söder om Velinga.

I Härja sydväst om Velinga finns lämningar av åkrar i form av bandparceller, en åkertyp som var i bruk under järnåldern. Här finns också järnåldersgravar, bland annat domarringar.

Spår efter järnproduktion

Åtminstone en del av traktens järn framställdes i trakten kring Gälleberg på östra sidan skogsområdet Hökensås. Där har man bland annat hittat slagg som kommer från lågteknologisk järnframställning. I skogarna mellan Gälleberg och Velinga är mycket få fornlämningar registrerade – därmed inte sagt att de inte finns där!

Från bronsåldern finns inte många spår förutom rösena runt Lövrudan. Norr om Gälleberg har man dock funnit en bronshalskrage med spiralmönster. Halskragen är daterad till äldre bronsåldern och därmed ett bevis för att man hade handelskontakter med andra områden redan för drygt tretusen år sedan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss