Luttra gånggrift

Gånggriften i Luttra idag. Foto: Lisa Ragnarsson

Luttra gånggrift har blivit något av en symbol för Falbygdens megalitgravar. Den ligger idag belägen ovanpå den hög som en gång förmodligen inneslutit graven.

Gånggriften i Luttra är en av länets, och även landets, bäst bevarade gånggrifter. Den har bland annat en takhäll i ursprungligt läge. Liksom de flesta gånggrifter är den omgärdad av en hög. Högen har en diameter på 18 meter och en höjd av två meter. Den fyra meter långa gången löper ut från kammarens östra sida.

År 1863 undersöktes gånggriften av Bror Emil Hildebrand som genom att flytta gavelhällarna, kunde konstatera att stenkammaren var hårt packad med jord och mindre stenar. Förutom ben efter gravlagda människor fann man bland annat lansspetsar av ben och flinta, pilspetsar av flinta, bennålar samt hängen av ben och djurtänder i fyllningen. Hildebrand uppskattade mängden individer, vars ben blivit deponerade i Luttra gånggrift, till fler än 100.

80 meter åt nordväst finns ytterligare en gånggrift. Den har en kammare med måtten 14 gånger sju meter och är cirka en halv meter hög. Den ligger i en övervuxen stensättning. Av den två meter långa gången som löper ut från kammarens östra sida återstår två hällar, en på vardera sida om stenkammarens mynning.

På ett impediment i åkermarken cirka 250 meter sydöst om Luttra gånggrift finns en gravhög. Högen är idag oval och mäter ca 20 gånger 17 meter och är två meter hög. Gravhögen är inte samtida med gånggrifterna utan hör hemma i brons- eller järnåldern.

Att tänka på som besökare

Gånggriften ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

I Karleby ligger gånggrifterna på rad. Foto: Malin Richard

Förutom de två gånggrifterna vid Knaggården finns i Luttra socken ytterligare tre gånggrifter. En av dessa ligger drygt en och en halv kilometer sydväst om Knaggården tillsammans med två hällkistor.

I Karleby ligger idag tretton kända gånggrifter. Man känner till en fjortonde, mitt emot kyrkan, men den förstördes i samband med grävningen av en källare 1868.

I sluttningen nedanför dagens gårdar i Karleby har man funnit boplatser som är samtida med gånggrifterna. Tack vare att flera av de här boplatserna är undersökta, så vet man ganska mycket om hur människor levde under yngre stenåldern.

Man känner till flera andra boplatser i trakten förutom de som ligger nedanför gånggrifterna i Karleby. En del av boplatserna är från yngre stenåldern.

Fler fornlämningar i trakten

Vill man besöka fler gånggrifter i Falbygden kan man göra detta i bland annat Falköping, Gökhem, Vårkumla, Torbjörntorp och så då i Karleby förstås. Längre norrut ligger Ekornavallen, där det förutom gånggrifter finns gravar från såväl bronsålder som järnålder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss