Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rössberga

Gånggriften öppnar sig mot soluppgången i öster. Foto: Malin Richard

Rössberga gånggrift är den enda fullständigt undersökta gånggriften i Falbygden. Under en period av 800 år har minst 128 män och kvinnor begravts här.

Gånggriften ligger på ett impediment i tidigare åkermark uppe på en höjdplatå med utblick mot Plantaberget och Varvsberget i öster.

Mängder av fynd från stenåldern

Gånggriften användes under yngre stenåldern, mellan 3 500 före Kristus och 2 700 före Kristus. Vid undersökningen påträffades utöver människoskelett bränd flinta från bland annat yxor, brända ben från nöt, får, svin och hund samt skärvor från cirka 60 keramikkärl.

Man fann även bland annat hängen av olika slag, små yxor, klubbor och pärlor av bärnsten, djurtänder och en utsmyckad ring av djurben. Där påträffades också obrända ben av djur, främst tår från svin.

Bara drygt 100 meter norrut på höjdplatån finns nästa gånggrift. Det är en av Skandinaviens största gånggrifter med en kammare som är 16 meter lång och tre meter bred och med en gång som är cirka tio meter lång. Gånggriften är kraftigt skadad. På 1800-talet användes den som husgrund till ett torp med namnet Jacobsberg.

Att tänka på som besökare

Området ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner. På sommaren betas hagmarken av nötkreatur. Hundar ska hållas kopplade.

 

Falköpingstrakten har Sveriges största koncentration av gånggrifter, mäktiga gravkonstruktioner av stora stenhällar som byggdes för mer än 5000 år sedan.

I Falbygden finns så många som 250 gånggrifter tillkomna under den period man kallar yngre stenåldern, eller bondestenåldern. Två tredjedelar av alla megalitgravar i Sverige finns här. Det innebär en av norra Europas största koncentrationer av stenkammargravar.

Vill man besöka fler gånggrifter i Falbygden kan man göra detta ibland annat Falköping, Gökhem, Karleby, Luttra och Vårkumla. I Karleby ligger idag tretton kända gånggrifter. Man känner till en fjortonde, mitt emot kyrkan, men den förstördes i samband med grävningen av en källare 1868.

Längre norrut ligger Ekornavallen, där det förutom gånggrifter finns gravar från såväl bronsålder som järnålder.

Falbygden är ett av Sveriges tre kambrosilurområden, det vill säga ett område där urbergets gnejs täcks av flera horisontella skikt av sandsten, alunskiffer, kalksten och lerskiffer. Slättlandet är inramat av de karaktäristiska platåbergen, som tillkommit genom att den hårda, vulkaniska diabasen lagt sig som ett skyddande täcke över de mjukare bergarterna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss