Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Vallby Sörgården

Vallby Sörgården i Skövde kommun är en ovanligt väl bevarad fastighet där odlingslandskapet präglas av 1800-tal och laga skiftet samt det tidiga 1900-talets jordbruk.

Vallby Sörgården är ett mycket gott exempel på de medelstora familjejordbruk som var typiska för Västergötland från sent 1800-tal till långt in på 1960-talet. Hela gårdsmiljön med byggnader, anläggningar och omgivande ägor – är mer eller mindre oskadd och i väldigt bra skick. Gårdens utmärkande drag kommer i stor del ifrån jordbrukslandskapet, mangårdshusen med lantbrukarhemmet och gårdens ekonomibyggnader med inredning och utrustning som är mycket väl bibehållna.

Andra viktiga drag i jordbrukets utveckling som kan iakttas i Vallby Sörgården är exempelvis det senare 1800-talets omläggning från spannmåls- till animalieproduktion. Den småskaliga mångsidigheten i drift och produktion syns inte minst i byggnader och landskap. Det var något som utmärkte de flesta jordbruk ända fram till strukturrationaliseringarna under 1900-talets senare del.

Det finns kulturhistoriska spår i och kring reservatet, exempelvis en runsten, väglämningar samt flera järnåldersgravar, som visar på områdets nyttjande sedan förhistorisk tid.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen till kulturreservatet Vallby Sörgården men tänk på att det
inte är tillåtet att: 

  • framföra motordrivet fordon annat än på allmän väg och parkering.
  • tälta, sätta upp vindskydd eller ställa upp husvagn.
  • samla, gräva upp, plocka eller skada växter, mossor, lavar eller insekter.
  • göra upp eld annat än på anvisad plats.
  • sätta upp skylt, affisch, eller annan jämförbar anläggning eller göra inskrift utan  reservatsförvaltarens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Skyddsår: 2008
Areal: cirka 26 hektar
Karaktär: Odlingslandskap
Kommun: Skövde
Förvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland

Hitta hit

Åk på riskväg 200 mellan Skövde och Töreboda.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss