Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kinnaborg

Ruinerna efter den gamla befästningen Kinnaborg är idag helt gräsövervuxna. Foto: Malin Richard

På en höjd vid Häggån mitt i Kinna, reser sig de nära tio meter höga ruinerna efter den medeltida befästningen Kinnaborg. Läget är strategiskt. Här passerade huvudvägen mellan Halland och Västergötland.

Kinnaborg är uppförd mitt inne i vad som numera är Kinna samhälle, på den högsta punkten på en halvö som bildats genom krökningarna av Häggån. På halvön finns idag en golfbana.

Befästningen består av en närmast rund, övervuxen ruinkulle som är upp till tio meter hög och 75 meter bred. I mitten av kullen finns en fördjupning, som är cirka 25 meter i diameter och drygt tre meter djup. På den landremsa som binder samman halvön med fastlandet finns spår efter en vallgrav. Idag är den delvis igenfylld.

Här möts också försvarsanläggningar från nu och då. Läget ansågs strategiskt även vid andra världskriget. I den västra delen av borgen är ett betongvärn ingrävt. Tyvärr har detta troligen förstört delar av den äldre borgen.

En historia höljd i dunkel

Befästningen i Kinnaborg har bedömts vara från 1200-talet eller 1300-talets första hälft, men den är inte direkt belagd i några skriftliga källor. På grund av detta saknas säkra uppgifter om borgen. Det är möjligt att befästningen anlades av kungamakten under en period då den närliggande borgen Öresten inte var i bruk. En annan förklaring till borgens uppförande är att den skulle ha rests som en förskansning vid något krig, förmodligen mot danskarna. Ytterligare en förklaring är att borgen skulle ha fungerat som en befäst sätesgård. En minnessten har rests på platsen över slaget år 1611 då svenskarna slog tillbaka en dansk krigshär.

Vid en mindre arkeologisk undersökning i början av 1990-talet inne i borgen, hittades bland annat en medeltida pilspets från ett armborst och brända djurben. Man kunde även datera ett lager av bränt trä till 1300-talet.

Att tänka på som besökare

Kinnaborg ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Viskadalen vid Kinna. Foto: Malin Richard

Det finns många fornlämningar i trakten kring Kinna. Kinnaborg är till exempel inte den enda borgen i området. Det finns flera medeltida borgar strategiskt placerade utmed dalgångarna mot det som en gång var riksgräns mot Danmark. I närheten av Kinnaborg kan man besöka Öresten, vilken är belägen något längre söderut längs Viskan.

Boplatser i området

Omkring Kinna, framför allt utmed Viskan, har man funnit ett antal förhistoriska boplatser. En boplats strax söder om samhället har undersökts och härdar och flera flintyxor påträffades. Boplatsen kunde dateras till romersk järnålder, det vill säga någon gång mellan Kristi födelse och 400 år framåt.

Det finns gravar från hela den förhistoriska perioden, från stenålder och fram till järnålder, i området runt Kinnaborg. Här finns både hällkistor, rösen, domarringar och stensättningar att besöka.

Undersökningen av Berghem

Några kilometer sydväst om Kinna ligger Berghem, en av få svenska bymiljöer från medeltiden som blivit arkeologiskt undersökt. Undersökningarna visade bland annat att man i byn bytte odlingssystem i början av 1200-talet, något som kan ha samband med etableringen av en huvudgård. En befästningsanläggning i trä från 1200-talet kan ha samband med gården.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss