Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hagadösen

I Stala socken på Orust ligger Hagadösen - Bohusläns mest kända fornlämning. Du hittar den i både skolböcker och uppslagsverk. Den byggdes för nästan 6000 år sedan och är äldre än Egyptens pyramider.

Dösen, gånggriften och hällkistan kallas megalitgravar eller stenkammargravar. Dösen är den tidigaste av dessa megalitgravar och byggdes för ungefär 6 000 år sedan under en period som inom arkeologin kallas för neolitikum, det vill säga den yngre stenåldern. Dösens kammare är närmast fyrkantig och består av fyra resta block på vilket det vilar en takhäll. Graven är omgiven av en jordhög med en kantkedja av glest lagda mindre stenar.

Dösen byggdes under en tid då människan försiktigt börjat bruka jorden. De karakteristiska trattformiga keramikkärl som de första jordbrukarna, dös- och gånggriftsbyggarna tillverkade har gett namn åt denna period - trattbägarkulturen.

År 1915 undersöktes Hagadösen av arkeologerna Vilhelm Ekman och Arvid Enqvist. I dösens kammare påträffades en skafthålsyxa, ett skifferhänge, två skivskrapor av flinta, två spån, en flintdolk samt en ringpärla i bärnsten. Alla fynden, förutom pärlan, är från en senare period som kallas för hällkistotid. Detta visar att dösarna användes för begravningar långt fram i tiden.

Att tänka på som besökare

Hagadösen ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och att inte skräpa ner.
Stigen går delvis genom en hage som på sommaren betas av kor. Hundar ska hållas kopplade.

Slättlandskap omgivet av låga bergshöjder vid Tegneby kyrka. Här finns en koncentration av fornlämningar, vilket visar att området varit viktigt under lång tid Foto: Malin Richard

Landskapet kring Tegneby kyrka består av en uppodlad slätt som omges av låga, ofta betade bergsmarker. Här finns Bohusläns största koncentration av stenkammargravar. Den mest välbevarade och välkända är Hagadösen. I närheten av gravarna finns flera boplatser från stenåldern.

Området kring Hagadösen är överhuvudtaget mycket rikt på fornlämningar. Här finns inte bara lämningar från stenåldern utan också många boplatser och gravar från andra förhistoriska perioder; bronsåldersrösen, stensättningar, skålgropar, högar samt norr om Tegneby kyrka ett gravfält från järnåldern.

Fornlämningarna berättar för oss att landskapet har brukats av människor under mycket lång tid. Från sen stenålder och in i medeltid då Tegneby kyrka byggdes. Området har varit uppskattat och ett slags centrum långt innan sockenkyrkan uppfördes.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss