Axvalla hus

Axvalla hus var en av Sveriges viktigaste och starkaste borgar en gång i tiden. Borgen fick utstå många belägringar i oroliga tider som var fyllda av maktkamp. Det är inte lätt att föreställa sig idag, när blommor och träd växer på ruinerna av de en gång så ståtliga murarna.

Ruinen efter Axvalla hus ligger på en udde i Husgärdessjön. Idag syns bara höga vallar där murarna en gång fanns, men man kan fortfarande ana hur platsen kan ha sett ut under medeltiden, med en vallgrav mot landsidan.

I sjön, ett par meter från stranden, kan man också se trästolpar under ytan om ljuset är rätt. Det är resterna av pålspärren, som skulle skydda borgen mot angripare från sjösidan.

Det nya slottet i Axvall

Borgen omnämns första gången 1315, då hertig Eriks hustru Ingeborg fick borgen i morgongåva. Man talar då om Axvalla hus som det ”nya slottet i Axvall”. Den benämningen kan syfta på en tidigare befästning på platsen, men också ange Axvallas relation till borgen Gälakvist i Skara en mil därifrån.

Under 1360- och 1370-talen växlade slottet ägare flera gånger i samband med striderna mellan kung Magnus Eriksson och Albrekt av Mecklenburg. 1389 belägrades borgen av den danska drottning Margaretas trupper. Danskarna lyckades till slut också inta borgen.

Borgen brinner

Borgen överlevde belägringen 1434 i samband med Engelbrektsupproret, men till slut intogs den och brändes ner av en bondehär 1469. Borgen återuppbyggdes aldrig, men ännu på 1700-talet reste sig delar av ringmuren till 18 meters höjd.

Utgrävning av borgen

På 1870-talet påbörjade en kapten Broman en mindre utgrävning i borgen. Sedan dess har borgen inte undersökts, förutom några mindre utgrävningar för att ta reda på borgens planform.

Pålspärren i sjön är daterad till 1288. Murarna kan vara såväl äldre som yngre, men då pålspärren ansluter till vallgraven, bör även den vara från slutet av 1200-talet.

Två kända förborgar finns, Trågenborg och Bjurbackarna. Ytterligare ett antal förborgar och skansar finns omnämnda i äldre källor.

Att tänka på som besökare

  • Axvalla hus ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.
  • På sommaren betar kor och tjurar i omgivningarna. Det är därför viktigt att följa den markerade leden. Det är inte tillåtet att beträda hagarna i övrigt.
  • I augusti betar djuren även inne på besöksområdet. Hundar ska hållas kopplade och besökare uppmanas iaktta försiktighet.

Kring Axvalla hus fanns många byar och ett välutnyttjat odlingslandskap redan på medeltiden. Kyrkor fanns i bland annat Skärv, Norra Lundby och Norra Ving. Från Norra Lundby finns en madonnaskulptur i trä från slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet bevarad.

Kloster och biskopssäten

Öster om Axvalla låg Varnhem med sitt kloster, och en mil västerut fanns Skara och borgen Gälakvist. Gården Götala strax öster om Skara var i biskoparnas ägo tills den drogs in till kronan i samband med reformationen. Biskopssätet Brunnsbo i närheten var yngre och uppfördes sannolikt först på 1400-talet.

Skara tusen år

Skara var en viktig stad redan under den tidiga medeltiden. Exakt hur gammal staden är vet man inte, men historieskrivaren Adam av Bremen omtalar Skara som en betydelsefull plats redan på 1000-talet. Adam skriver också om att biskopen Egino har ska ha förstört en berömd avbildning av guden Frej, vilket tyder på att Skara var en förkristen kultplats. Skara tycks också ha varit tings- och marknadsplats.

Skara blev biskopssäte under 1000-talet. Som stiftsstad blev staden snart en av Sveriges viktigaste. En domkyrka stod på plats i mitten av 1100-talet, och från samma tid kan man tala om en direkt stadsbebyggelse. Under 1200-talet tillkom flera viktiga byggnader och funktioner – två klosterkonvent, en katedralsskola, ett hospital och borgen Gälakvist. Det finns belägg för borgmästare och råd från 1301.       

Axvalla hus var omgivet av vatten på tre sidor. Foto: Riksantikvarieämbetet

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Hitta hit

Axvalla hus ligger strax utanför Axvall i Skara kommun. Kör mot Pansarmuseet. Parkering finns vid museet. Från Pansarmuseet leder en markerad gångväg till Axvallakomplexet.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss