Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Dalstorps gravfält

Några av högarna på gravfältet vid Dalstorpssjöns strand. Foto: Linda Carling

Länsstyrelsen vårdar två gravfält i Dalstorp – ett från vikingatiden vid sjön där flera fynd gjorts och ett lite längre norrut. I närheten finns även röset Högarör uppe på ett krön.

Gravfältet vid sjön från vikingatiden

Gravfältet ligger precis vid Dalstorpasjöns västra strand. I ena delen av gravfältet ligger tio mindre högar. En del av dem har kantränna, det vill säga ett brett, grunt dike som man ibland grävde runt högarna för att markera dem. Här ligger också fyra runda stensättningar som är övertorvade. Nära stranden syns stenar från stensättningar på den eroderande marken. En av stensättningarna och några av högarna ligger i den eroderande strandzonen.

Ytterligare fem högar har funnits i den här delen av gravfältet men de undersöktes och togs bort på 1970-talet. Högarna var tomma sånär som på en spets av järn.

I den andra delen av gravfältet ligger sex högar och minst en rund stensättning. Högarna är upp till ett tiotal meter i diameter och någon meter höga. Stensättningen är drygt sju meter i diameter och övertorvad. Ytterligare ett par möjliga stensättningar finns här.

Även här är två högar undersökta och borttagna. I den ena högen hittade man en ring av järn, något som kanske var resterna av en benkam, en järnbit samt brända ben och kolbitar. Den andra högen dolde en rund stenkrets som gick parallellt med högens kant, och innanför den stenpackningar och brandlager. Man hittade bland annat betsel, beslag, bältessöljor, en sländtrissa och ben från människa och häst. Utifrån fynden har man daterat graven till vikingatid.

Förutom gravar finns det spår av boplatser på området. Fyndmaterialet är flintavslag, brända ben och keramik.

Norra gravfältet

Gravfältet består av totalt 40 gravar i ett vackert skogsparti. Sju av gravarna är stensättningar, resten är högar. Stensättningarna är runda och övertorvade. De är mellan tre och sex meter i diameter. Högarna är mellan fyra och nio meter i diameter och upp till någon meter höga. Många av dem har en kantränna.

Högarör – röset på krönet
Högarör är namnet på ett röse som ligger intill Växtorpsvägen på ett krön – ett typiskt läge för rösen. Från höjden var röset väl synligt för dem som passerade på vägen.

Röset är 23 meter i diameter och nästan två meter högt. Rösets stenar bildar en hög vall, som omsluter en plan yta innanför, med ännu en plan grop i centrum. Denna plana yta är övertorvad och sannolikt en del av den ursprungliga konstruktionen. Liknande ringformiga rösen finns på ett par platser i Jönköpings län.

Att tänka på som besökare

Dalstorps gravfält och Högarör ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Utsikt över Dalstorpasjön. Foto: Regionmuseum Västra Götaland

Järnåldersgravfält och rösen kan ses på många platser runt om i landet. De är lämningar efter ett bondesamhälle, där människor lärt sig att hantera först brons och sedan järn men där flintredskap fortfarande förekom.

Det är inte så många boplatser kända från vare sig brons- eller järnålder i trakten av Dalstorp. Röjningsrösen och lämningar efter fornåkrar vittnar dock om att trakten varit odlad länge. Det är välkänt att järnålderns gravfält ofta låg nära den tidens gårdar. Röjningsrösen brukar dateras från yngre bronsåldern och framåt.

Ytterligare rösen, stensättningar och järnåldersgravfält finns i trakten, i synnerhet nordost om Dalstorpasjön, längs Jälmåns dalgång.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss