Vammens skeppssättning

Skeppssättningen vid Vammen ligger på en höjd med utsikt över sjön Iväg. Foto: Malin Richard

I det vattenrika landskapet nära Steneby finns Dalslands enda skeppssättning. I två tusen år har den legat på ett bergskrön med utblick över sjön Iväg.

Skeppssättningen vid Vammen är cirka 20 meter lång och sex meter bred. Skeppsformen bildas av åtta klumpblock som samtliga har fallit omkull. Blocken är cirka en gånger två meter stora. Mellan stenblocken finns en delvis överväxt stenpackning som är ungefär trettio centimeter hög och uppbyggd av mindre stenar.

Skeppssättningen ligger på en bergshöjd vid sjön Iväg. Området ligger mitt i Dalslands omfattande vattensystem. Platsen är säkert vald för att skeppsättningen skulle synas för de som färdades på sjön nedanför. Vattenvägarna var de viktigaste farlederna i äldre tid.

Att tänka på som besökare

Skeppssättningen ligger på privat mark. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Lerslätt precis ovanför sjön Iväg. Foto: Malin Richard

Järnålderns vammenbor bodde troligen inte i byar, utan i ensamgårdar. Både hus och åkrar låg ofta i kanten av dalgångarna på den lättodlade och väldränerade moränjorden. Oftast låg järnålderns bebyggelse nära gravfälten och man kan också anta att det låg någon eller några gårdar nära skeppssättningen.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla