Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Byn

Hällkistan i Byn. Foto: John-Erik Gustavsson, Riksantikvarieämbetet

Byns hällkista ligger i skogsmark på krönet av den bergsrygg som bildar ett näs mellan sjön Ånimmen och den mindre Furusjön. Läget är typiskt, hällkistor finns ofta utanför de odlade markerna och högt i terrängen.

Hällkistan ligger i en oval gräsövervuxen stensättning som är sex meter lång och fem meter bred. Stensättningen inneslöt från början hällkistan. Gravhögens kant är markerad med upp till en meter höga stenar med en flat sida utåt.

Hällkistan är fyra och en halv meter lång, en och en halv meter bred och 70 centimeter hög. Graven är fylld med rundade stenar. Sidhällarna är upp till en meter höga och står i dubbla rader i norra kortändan av graven. Takhällarna är upp till två meter långa och en halv meter tjocka. Ingången har varit mot söder. På den södra takhällen finns tio skålgropar inhuggna.

Hällkistor är en gravform som brukar förknippas med jordbrukande samhällen under den senare delen av det som kallas bondestenålder.

Graven är undersökt och restaurerad 1973–74. Vid undersökningen påträffades bryne, flint- och kvartsavslag, keramikskärvor, ett skifferhänge, en spjutspets och ett tiotal pilspetsar av flinta.

Att tänka på som besökare

Hällkistan ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Ånimskogs kyrka. Foto: Kulturlagret/ Regionmuseum Västra Götaland

Landskapet kring Ånimskogs kyrka består av stora åkerytor som är genombrutna av mindre bergsknallar. Åkermarken omges av löv- och glesa hällmarksskogar. I anslutning till de brukade markerna finns ett rikt fornlämningsbestånd.

Många hällkistor i trakten

Inom byn Ånimskog ägor finns fyra fastställda hällkistor och flera platser där hällkistor uppges ha funnits. Gravformen är överhuvudtaget rikt representerad i Åmåls kommun. I Dalsland som helhet finns 95 stycken hällkistor. Här finns också ett antal stensättningar och platser med skålgropar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss