Odins flisor

Odins flisor består av tre resta stenar som alla står i samma hög. Foto: Malin Richard

Välkommen till en vandring genom årtusendena i Jällby söder om Herrljunga. I det vackra odlingslandskapet längs Kvinnestadsåsen finns rika spår efter människor som levt och brukat jorden från stenålder och fram till idag.

På Kvinnestadsåsen finns en mängd fornlämningar av olika slag, bland annat många gravar från brons- och järnålder. Det rör sig om högar, stensättningar, rösen, resta stenar och domarringar. Av områdets fem gravfält är Odins flisor det mest kända. Gravfältet består av 15 fornlämningar, tio högar och fem resta stenar. Högarna är upp till elva meter i diameter. ”Flisorna” utgörs av tre resta stenar som står tätt intill varandra i en och samma hög.

Traditioner kring Oden

Oden är den äldste, störste och visaste av asagudarna i den nordiska mytologin. Han är också krigsgud, de dödas gud och skaldekonstens gud. Han sägs vara runornas skapare.

I folktron levde Oden kvar under lång tid vid sidan om kristendomen. I delar av Småland fanns till exempel tron på Oden kvar fram till i början på 1600-talet under namnet ”den andre.”

På en bronshjälm från vendeltiden (år 550–800) avbildas troligen Oden på hästen Sleipner samt hans budbärare och spejare korparna Hugin och Mumin. Hugin och Mumin betyder ”tanken” och ”minnet”. Hjälmen är funnen i Vendel i närheten av Gamla Uppsala.

Illustration ur Oscar Montelius ”Om lifvet i Sverige under hednatiden,” Stockholm 1905

 


Att tänka på som besökare

Den markerade stigen ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner. På sommaren betar nötkreatur och hästar inom området. Hundar ska hållas kopplade.

Vid Jällby ligger gårdar och fornlämningar sida vid sida. Foto: Malin Richard

Vid Jällby finns utöver spännande fornlämningar också den väl bevarade sockenkyrkan och gårdarna i kyrkbyn. Kyrkan är en av Västergötlands få bevarade timmerkyrkor.

På rullstensåsen vid Jällby ligger en stor mängd fornlämningar av olika slag. Fornlämningarna visar att området utnyttjats mer eller mindre kontinuerligt för jordbruk ända sedan slutet av stenåldern.

Guldspiral i hällkista

Här finns bland annat tre hällkistor från den yngre stenåldern. En av dem undersöktes 1895 av Oscar Montelius, senare riksantikvarie. Vid utgrävningen fann man bland annat en centimeterlång spiral av guldtråd, troligen nedlagd i hällkistan i samband med begravningar under brons- eller järnålder. Spiralen är troligen en av de äldsta guldföremål som hittats i landet.

Brons- och järnålder representeras av en stor mängd gravar – högar, stensättningar, rösen, resta stenar och domarringar. Inom området finns fem gravfält.

En av hällkistorna ligger i anslutning till ett gravfält strax norr om Jällby kyrka. Strax söder om kyrkan finns två stora rösen. Jällby kyrka är en av Västergötlands få bevarade timmerkyrkor. Kyrkan är uppförd på 1600-talet, men har föregåtts av en äldre kyrka.

Medeltida inventarier

När kyrkan renoverades 1869 hittades ett relikskrin av silver inmurat under en granithäll nära altaret. Skrinet innehöll en benskärva i ett omslag av sidentyg och bly. Enligt traditionen är det en Birgittarelik som gömts i samband med reformationen. Här finns också ett altarskåp från 1200-talet med madonnan och barnet. Kyrkan har dessutom en medeltida Mariabild, en dopfunt och ett rökelsekar från samma tid.

Byn Jällby har troligen förhistoriskt ursprung. Öster om kyrkan ligger gårdarna fortfarande samlade i en by. Gårdarnas bebyggelse är också väl bevarad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss