Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Dragsmarks kloster

Dragsmarks kyrka från 1756 ligger i direkt anslutning till klosterruinen. Foto: Malin Richard

Dragsmarks klosters hemlighetsfulla ruiner ligger nästan längst ut på udden av Bokenäset i Bohuslän. Klostret har anor sedan mitten av 1200-talet och var helgat åt jungfru Maria.

Dragsmarks kloster var ett munkkloster av Premonstratensorden och grundades i mitten av 1200-talet av den norske kungen Håkon Håkonson (1204-1263). Klostret och klosterkyrkan helgades åt Jungfru Maria. Premonstratensorden grundades 1120 i nordöstra Frankrike med inriktning dels på meditativt klosterliv, dels på själavård utanför klostret. Den fick snabbt ett gott rykte och spreds utanför landets gränser bland annat till Danmark och Norge, men inte till det medeltida Sverige.

I det dåtida Norge var Dragsmarks kloster ett verksamhet med inflytande och stora jordegendomar. Klostret var litet men nådde tidigt en viss glans och välmåga, mycket tack vare goda och nära kontakter med konventen i Frankrike och Tyskland. Det bidrog till en snabb spridning av idéer och nydanande initiativ inom olika områden. Bygden kring Dragsmarks kyrka var under medeltiden ett kulturcentrum med klostret som medelpunkt för andlighet, bildning och kultur. Viss undervisning bedrevs här under senare delen av medeltiden. Vid sidan av jordbruket var bland annat fraktfart och fiske en viktig inkomstkälla.

Klostret förfaller under 1500-talet

Klosterkyrkan förföll och redan under slutet av 1500-talet var den oanvändbar för gudstjänstbruk. Dragmarks kyrka i trä invigdes 1756 och var då den tredje kända trä kyrkan på platsen. Bland klostrets välgörare fanns kung Magnus Eriksson och hans gemål samt drottning Dorotea.

Premonstratensermunkarnas tid är nu för länge sedan förbi i Dragsmark, men orden blomstrar fortfarande i många länder. Närmast är Danmark med församlingspräster som verkar i enlighet med ordens medeltida uppdrag.

Under klostertiden finns två kyrkor i Dragsmark, Klosterkyrkan och en mindre kyrka för allmänheten.

Att tänka på som besökare

Dragsmarks kloster ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och att inte skräpa ner.

Klosterbukten. En gång i tiden löd all mark i socknen under klostret. Foto: Malin Richard

I en liten jordbruksdalgång innanför Klosterbukten ligger klosterruinen och kyrkan. Dalgången omges av ganska branta bergsluttningar och kring ruinen finns flera äldre gårdar. Klosterruinen är den fornlämning som helt dominerar dalgången. All mark inom socknen löd en gång under klostret.

Det saknas andra registrerade fornlämningar från samma tid som klosterruinen i området. Det finns en igenväxande karpdamm väster om Klostergårdarna, som kan ha anlagts av munkarna. Övriga fornlämningar är flera tusen år äldre än klosterruinen. Det rör sig bland annat om flera boplatser från stenåldern och ett bronsåldersröse på en bergshöjd.

Bebyggelsen i Dragsmark är väl bevarad och intressant. Här finns byggnader uppförda från mitten av 1800-talet och framåt. Vid sekelskiftet 1900 omvandlades Klosterbukten till badort vilket också satte sin prägel på bebyggelsen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss