Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Timmele hålvägar

Hålvägarna löper parallellt ner mot det gamla vadstället över Ätran. Foto: Henrik Sten

I Timmele kan man än idag se resterna av vägar som blivit så nednötta att de fått beteckningen ”hålvägar”. I ett naturskönt område vid Ätran, strax norr om Timmele kyrka, kan man gå längs de gamla vägarna där en gång människor färdades till fots och till häst. Här finns också ett gravfält från järnåldern.

Hålvägarna ligger i sydvästra delen av området. Det rör sig om fyra vägar som är upp till 180 meter långa, tio meter breda och fyra och en halv meter djupa. Hålvägarna ligger parallellt, och man kan se hur ett par av vägarna ansluter till varandra.

Hålvägarna låg en gång i anslutning till ett gammalt vadställe över Ätran. Troligen fortsatte vägen norrut längs Ätran, till det tätbefolkade Falbygden.

Gravfältet i Timmele

Strax intill hålvägarna ligger ett gravfält. Det består av 45 högar och 15 runda stensättningar. Högarna är fem till elva meter i diameter och upp till någon meter höga. Stensättningarna är ungefär lika stora till ytan men betydligt lägre.

Att tänka på som besökare

Gravfältet och hålvägarna i Timmele ligger på privat mark med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Hålvägarna löper parallellt ner mot det gamla vadstället över Ätran. Foto: Henrik Sten

Trakten kring Ätradalen och Åsunden har varit bebodd mycket länge. I Marbäck söder om Ulricehamn hittades 1994 skelettet efter en man som levde i området redan för nästan 10 000 år sedan, på jägarstenåldern.

Lämningar från järnåldern är det ganska gott om i trakten, främst i form av gravhögar och stensättningar som ligger enskilt eller på gravfält. Förmodligen låg dåtidens boplatser nära gravfälten. De har dock inte lämnat lika tydliga spår efter sig, utan ligger dolda eller har förstörts av senare tiders odling och bebyggelse.

I Knape strax utanför Timmele hittade man i samband med en arkeologisk undersökning på 1970-talet flera gravar och resterna av en boplats. Där har människor bott och verkat under såväl stenålder och bronsålder som vikingatid.

Fornåkrar avdelade med stensträngar och områden med röjningsrösen finns också runt om i trakten och är rester av forna tiders åkerbruk. Ett stort område med röjningsrösen ligger mellan Timmele och Dalum.

Fler hålvägar finns också i och kring Timmele. Bland annat finns ett sammanhängande system med kortare hålvägar i Källeberg strax söder om Timmele tätort.

Trakten mellan Lena i Timmele och Dalum ett stycke norrut har av vissa blivit utpekad som platsen för slaget vid Gestilren 1210.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss