Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Larva bäsing

Larva bäsing. Foto: Marita Larsson

Larva bäsing är en stor gravhög, en så kallad storhög. Du hittar den imponerande konstruktionen på ett litet gravfält söder om Larvs kyrka i Vara kommun.

Storhögen är fem meter hög med branta sidor och mäter 30 meter i diameter. Gropen som finns på toppen är förmodligen en gammal plundringsgrop. Det är okänt vem eller vilka som är begravda i högen, men de var sannolikt rika och hade stor makt i bygden. Ibland har gravhögar använts för senare begravningar, så kallade sekundärgravar.

Många lämningar i området

Kring storhögen ligger flera runda övertorvade stensättningar. En del har en sten i mitten. Mellan stensättningarna löper en hålväg. Hålvägar är gamla färdvägar som genom slitage, väder och vind fått en skålad form. De kan ibland likna djupa diken. Hålvägen vid Larva bäsing har ett kantigt utseende och plan botten, vilket tyder på att den är från senare tid.

Utgrävning med många fynd

Längre bort i området ligger ytterligare ett gravfält. Det består av tre mindre högar och sjutton runda stensättningar. När den intilliggande kyrkogården byggdes ut 1982, gjordes en utgrävning precis öster om gravfältet. Då hittade man flera eldhärdar, hyddor och andra boplatslämningar. I gravarna hittade man bland annat ett vikingatida bronsspänne, keramik, järnnitar och en pärla av glasfluss.

Med tanke på gravfältets läge i terrängen och fynden från de närliggande gravarna, är det troligt att Larva bäsing är från yngre järnåldern.

Att tänka på som besökare

Larva bäsing ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och skräpa inte ned.

På Valeberg Ryd finns bland annat flera stora domarringar. Foto: Claes Ström

I Larv och trakten runt omkring finns det gott om gravar från järnåldern. Det rör sig både om gravfält och ensamliggande gravar, mestadels högar och runda stensättningar, men också en hel del domarringar och en och annan rest sten. Småkulla och Stenbacken kallas två av gravfälten i närheten.

 

Runstenen på Larvs hed. Foto: Andrea Grave-Müller

Nära Larva bäsing hittar man bland annat Onsjö kullar och Väderkullen. Väderkullen är inte lika imponerande som Larva bäsing, men klassas ändå som storhög med en diameter på 23 meter och en höjd på nästan tre meter. Väderkullen är genom gravfynd daterad till vendeltid (ca 550-800 efter Kristus).

Fornåkrar, hålvägar och rester efter boplatser i form av till exempel härdar kan vara andra spår av järnålderns Larv, liksom en upphittad spjutspets och bitar av järnålderskeramik. Vidare står en runsten på Larvs hed.

Gravfältet vid Valeberg Ryd, som också är vårdat, ligger öster om Larv.

Offermossen vid Finnestorp

En dryg halvmil sydost om Larv ligger Finnestorp, där en stor offermosse fanns under järnåldern. De första fynden gjordes redan i början av 1900-talet, och offerplatsen förmodades då ha en ganska begränsad utbredning. Även om fler fynd gjordes i mitten av 1900-talet, ansågs Finnestorp fortfarande vara liten jämfört med de stora offermossarna i Danmark. Senare års arkeologiska undersökningar tyder dock på att området är mycket större än man hittills trott.

Offermossen användes ca 200-600 efter Kristus, alltså under senare delen av romersk järnålder och under folkvandringstid. Framför allt verkar man ha offrat efter stora krigssegrar – fynd av hästben och hästutrustning, svärd, spjutspetsar och andra vapen tyder på det. Man tror också att mossen kan ha använts för fruktbarhetsoffer.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss