Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tydjebyn

En av gravhögarna på Tydjebyns gravfält. Foto: Mats Hellgren

Tydjebyns gravfält i Tydje socken är ett av Dalslands största gravfält med runt 60-talet fornlämningar i form av gravhögar och stensättningar.

Högarna är tolv till antalet, mellan fem och tolv meter i diameter och upp till en meter höga. Tre av högarna är i senare tid omgrävda för att bli jordkällare. Några av högarna har kantränna, andra har mittsten eller mittgrop, så kallad plundringsgrop. Stensättningarna är runda och 48 till antalet. De är från fyra till 13 meter i diameter och upp till en meter höga.

Hur ser man då skillnad på stensättningarna och högarna? Jo, stensättningarna är rena stenkonstruktioner, ofta övervuxna med ett tunt lager mossa eller gräs. Högarna har ett tjockare torvlager och är ofta mer rundade till formen.

Från gravfältet omtalar Anders Lignell fynd av flera lerkrukor både med och utan brända ben, yxa, spjut och bågspännare, svärddetaljer samt fynd av små kopparprydnader. Flera av dessa fynd har framkommit i samband med att man grävt ur högar för att anlägga jordkällare.

Gravfältet har fungerat som samlingsplats för bygdens befolkning från forntid och in i nutid. På den högst belägna högen har man ända fram till mitten 1960-talet tänt påskbrasa. Barnen i bygden har anordnat teaterföreställningar och soaréer på den. Den är till följd av aktiviteten nedsliten och alldeles platt på toppen.

Att tänka på som besökare

Tydjebyns gravfält ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Foto: Mats Hellgren

Under järnåldern bodde tydjeborna förmodligen i ensamliggande gårdar. Hus och åkrar låg i dalgångarnas kanter. Troligen låg det flera gårdar i närheten av gravfältet. Ett par sådana lägen tror man sig ha lokaliserat.

Strax väster om gravfältet finns tydliga boplatsindikationer som förmodligen kan knytas till gravfältet. Här har man påträffat kulturlager med skärvsten, flintavslag, lerklining med mera.

Förutom Tydjegravfältet finns flera ensamliggande gravar av järnålderstyp i den närmaste omgivningen. Även ett mindre gravfält ligger strax nordöst om Tydje 1. Gravar och hällristningar från bronsåldern finns också i den närmaste omgivningen. Även stenkammargravar från stenåldern i form av hällkistor finns i området. Strax väster om gravfältet har man också påträffat ca 7000 år gamla stenyxor.

Tvåhundra meter nordost om gravfältet ligger Tydje kyrkogård. Här låg också kyrkan fram till år 1848, då den revs, och socknen inlemmades i Tösse socken. Kyrkogården används dock fortfarande. Tydje socken är nämnd i skriftliga källor första gången år 1391. Även en hälsokälla, Älekällan eller Helgkällan, finns invid gravfältet. Den besöktes förr av allmänheten och dess vatten anses ha befunnits tjänlig mot bland annat gikt, skrofulösa sjukdomar och magsyra.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss