Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Lena borg

Lena borg ligger på en höjd med vidsträckt utsikt. Till vänster i bild ses lämningar efter källaren till borgen. Foto: Henrik Sten

Ovanför Kungslena kyrka ligger ruinerna av ett kungligt medeltida stenpalats. Lena borg bjuder på både historia och spöken.

Lena är känt redan från det tidiga 1200-talet. 1208 stod slaget vid Lena, då kung Sverker Karlsson besegrades av sin konkurrent Erik Knutsson. Birger jarl och hans son kung Valdemar tog emot norske kungen i Lena 1257, och Valdemar utfärdade ett brev här tio år senare.

Erikskrönikan berättar att marsk Torgils Knutsson greps i Lena 1305 för att sedan avrättas. Troligen var marsken då i besittning av palatset. Hertigarna Erik och Valdemar var sedan ägare, innan palatset 1318 övergick i Linköpings domkyrkas ägo, där det förblev ända till 1527, när Gustav Vasa i samband med reformationen drog in det till kronan.

Efter 1527 benämns palatset Kungs-Lena. Det blev under andra hälften av 1500-talet ett friherrskap och kom sedermera i släkten Stenbocks ägo.

Ruin av ett stenhus

Idag kan man på platsen se ruinen av ett stenhus. Huset var trettio gånger femton meter och uppfört i sten och tegel. Man vet att stenhuset fanns när kyrkan tog över Lena 1318, och troligen fanns det redan när marsk Torgils fängslades där 1305. Birger jarl eller kung Valdemar kan ha varit byggherre till stenhuset.

Det fanns ett källsprång under huset, vars vatten leddes bort genom en murad underjordisk kanal. Kanalen kan ses utanför husets västra gavel, där jordfyllningen som fanns ovanpå kanalen sjunkit ihop och bildat en sänka.

Månljusa sommarnätter sägs det att man kan få se en flicka sitta och spinna i ruinerna av Lena borg. Det är dottern till riksmarsk Torgils Knutsson – varför hon blivit kvar i borgen sedan 1300-talet förtäljer dock inte historien.

Gåtfull anläggning på platsen

Någon form av anläggning har förmodligen legat på den jordhög som finns öster om huvudbyggnaden. Exakt vad det var för anläggning vet man inte. En källare och flera mindre träbyggnader har också funnits öster och söder om huvudbyggnaden. En bäck som dämts upp öster om huset var förmodligen snarare en fiskdamm än, som ibland föreslagits, en befästningsåtgärd. Det ska ha funnits befästningsvallar väster och norr om palatset, men av dessa syns idag inga spår, och det är osäkert om de någonsin existerat.

Att tänka på som besökare

Ruinen ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Kungslena kyrka. Foto: Andrea Grave-Müller

Lena byggdes av kungamakten. Efter att en tid ha ägts av kyrkan återkom den i kunglig ägo. Palatset byggdes under högmedeltiden, en period som än idag inspirerar människor.

Strax intill Lena borg ligger Kungslena kyrka, med anor från början av 1100-talet, då ett långhus med kor i öster uppfördes. Under slutet av 1200-talet tillkom en sakristia, och under 1400-talet utvidgades kyrkan ytterligare. Även senare tillbyggnader har gjorts. Stenkyrkan föregicks förmodligen av en stavkyrka i trä.

Även Högstena kyrka en halvmil väster om Kungslena och Hömbs kyrka en halvmil österut är från samma tid.

Husruiner och minnessten

Några kilometer norr om Lena borg låg frälsegården Dala. Där finns idag ruinerna av ett stenhus från 1300- eller 1400-talet, men förmodligen har en gård legat på platsen långt innan stenhuset byggdes. Dala kyrka är tidigast omnämnd 1308 och troligen är gården minst lika gammal som kyrkan.

Söder om Kungslena ligger Varv, där en sten till minne av slaget vid Gestilren 1210 restes i början av 1900-talet. Om Gestilren verkligen låg i trakten är dock osäkert.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förServering Servering

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss