Parsetjärns Skans

Foto: Lisa Ragnarsson

Befästningen vid Parsetjärn började byggas 1940, samma år som Tyskland invaderade Norge. För soldaterna i Bohuslän och Dalsland handlade det om att hindra tyska trupper från Norge att ta sig ner till Göteborg. Man började befästa vägarna vid gränsen och byggde ett stort antal skansanläggningar.

Skansen vid Parsetjärn är byggd av berg och betong och består av två fasta punkter, en vid landsvägen på norra sidan om tjärnen, en söder om tjärnen. Däremellan finns ett pansarhinder av stenblock.

Ett fäste med tretton skyttevärn

Anläggningen har en kraftigare bestyckad nordlig del, parallellt med vägen förbi tjärnen, och en mindre del söder om tjärnen. På så sätt ingår tjärnen i försvaret. Fästet innehåller 13 skyttevärn, stabsrum, skyddsrum och en så kallad kg-hatt, ett fullsäkert värn för kulsprutegevär.

Hundra soldater försvarar skansen

Skansens båda delar försvarades av en gränspluton med cirka 100 soldater. Skansarna var bara tidvis besatta, annars låg trupperna i tält eller baracker.

Att tänka på som besökare

  • Området är tillgängligt dygnet runt, året om. Det är gratis att besöka området.
  • Skansen ligger på privat mark. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.
  • Hundar ska hållas kopplade.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats