Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Massleberg

Hjorten, vars krona ser ut som en stjärna eller en sol, står på ett skepp. De två krokarna som sticker upp i mitten av skeppet är personer som blåser i bronsålderns stora, svängda lurar. Foto: Vitlycke Museum

I Massleberg norr om Skee kan man se spår av människor från lång tid tillbaka i tiden. Här finns gånggrift från stenåldern, hällristningar från bronsåldern och gravfält från järnåldern inom synhåll från varandra.

Hällristningarna

Hällristningarna ligger samlade på ett hällparti som sluttar ner mot en åker. De är väl disponerade på hällarnas släta ytor, vackert utförda och tydligt imålade.

Här kan man se skepp i olika modeller och storlekar, djur, människor, geometriska figurer och skålgropar. Bland de mest iögonfallande motiven är en scen där en ståtlig hjort är omgiven av flera hundar av spetstyp – kanske skildras en mytologisk jakt. Hjorten är ett imponerande djur, som ofta setts som en fruktbarhetssymbol eller manlighetssymbol. En man som tycks bära sköld står strax bakom hjorten. Är han jägaren? Varför har han i så fall inget vapen?

En annan hjort står ombord på ett skepp. Hjorten har en ovanligt stor, stjärnformad krona. Krokarna, som sticker upp ovanför skeppets bemanningsstreck, är stiliserade lurblåsare. De stora, svängda bronsålderslurar man kan se på många hällristningar fanns i verkligheten. Flera sådana lurar har hittats i Danmark och utgör ett rent mästarprov i bronssmide.

Andra scener, som sannolikt är hämtade från mytologin, kan ses på hällarna. En bild föreställer en person som ensam lyfter ett skepp. Ombord på ett annat skepp ses två män höja sina spjut mot varandra medan en kvinna står mellan dem. Skeppet, som människorna står på, har senare blivit överhugget med ännu ett skepp, något som är ganska vanligt på hällristningar.

Utifrån vissa motiv – särskilt den stjärnformade hjortkronan – kan man datera åtminstone vissa av ristningarna till slutet av äldre bronsåldern, cirka 1 200–1 050 före Kristus.

Gravfältet

Gravfältet domineras av högar och runda stensättningar. Sammanlagt finns här 23 högar och 20 runda stensättningar. Därtill ligger en oval stensättning i gravfältets nordvästra del. Flera av högarna och stensättningarna är försedda med kantrännor. En kantränna är en fördjupning som likt ett brett, grunt dike löper runt högen eller stensättningen.

I den nordöstra delen av gravfältet finns ett par resta stenar, som strängt taget inte längre är resta utan fallit omkull. Genom gravfältet löper en hålväg. Gravfältet var troligen i bruk under yngre järnåldern.

Gånggriften

Gånggriften i Massleberg. Gången anas till höger om kammaren. Foto: Claes Ström

Själva gånggriften är inte rektangulär utan snarast femsidig. Ursprungligen bestod den av sju stenhällar, men en är nu försvunnen. Den stora takhällen mäter 2,4 gånger 2,2 meter och är nästan en halvmeter tjock. På hällen är elva skålgropar inknackade som är svåra att urskilja på den vittrade ytan. Den fem meter långa gången är numera jordfylld, men mynningsstenarna syns tydligt.

Att tänka på som besökare

Fornlämningsområdet ligger på privat mark med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och att inte skräpa ner. Det är förbjudet att beträda hällristningarna.

Hällristningarna, gånggriften och gravfältet vid Massleberg ligger in om synhåll för varandra. Här är endungen med gånggriften, sedd från hällristningarna. Foto: Andrea Grave-Müller

Det är tätt med fornlämningar i trakten av Massleberg. Här finns gravar, hällristningar, flintföremål och boplatser. Fornlämningarna ligger koncentrerade mot kusten – ju längre in i landet man kommer, desto glesare är det mellan dem. I Bohuslän har det alltid varit kusten och havet som varit det centrala för försörjningen. Så är det nu, även om fisket delvis ersatts av turism, och så var det redan för flera tusen år sedan.

Mycket få av de boplatser man känner till i området är utgrävda, vilket betyder att de flesta boplatserna inte är daterade. En del har dock utifrån typen av flintfynd kunnat bestämmas till stenåldern. En sådan boplats ligger bara 500 meter sydväst om gånggriften i Massleberg. Fler odaterade boplatser finns i Högstad någon kilometer sydväst om Massleberg, samt i Jörlov och Kitteröd norr om Massleberg.

Gravar efter stenålderns bönder

Ännu en gånggrift ligger i närheten av Skee prästgård några kilometer åt sydväster. En möjlig dös finns i Kitteröd någon kilometer norrut. Båda dessa gravar bör vara ungefär samtida med Masslebergs-gånggriften. Hällkistor, som är omkring tusen år yngre än gånggrifterna, finns också i närheten. Fynd av flintföremål kan vara från yngre stenåldern. Det rör sig om yxor, avslag, spjutspetsar med mera, som hittats i markerna. Vissa av flintföremålen kan vara från senare tider – flintredskap var vanliga långt in på järnåldern. Föremålen kan givetvis också vara äldre, från jägarstenåldern.

 

Domarring på gravfältet Dårskilds högar. I bakgrunden syns en hålväg. Foto: Andrea Grave-Müller

Rik brons- och järnåldersbygd

Från bronsåldern är de många hällristningar som finns på berghällar runt om i trakten. Exempel på en större hällristningslokal i Strömstads kommun är Jörlov. Enstaka fynd av keramik och bronsföremål, bland annat bladet till en dolk, har hittats på olika platser söder om Massleberg. Några kilometer söder om Massleberg, i Håve, har man också hittat ett depåfynd från bronsåldern.

Liksom i fallet med stenåldersboplatser så är få boplatser säkert daterade till bronsåldern eller järnåldern. I Båleröd sydväst om Massleberg ligger en trolig bronsåldersboplats, tillsammans med flera gravar från järnåldern. Ett par boplatser vid E6:an förbi Skee har daterats till övergången mellan sten- och bronsålder. En annan boplats vid Rogstad användes under bronsåldern och järnåldern. Vidare har ett kulturlager med järnålderskeramik hittats i Kollekind vid Skee.

Rösen och stensättningar är gravar från bronsåldern som kan ses på höjderna. Stensättningarna kan också vara från järnåldern, men ligger då många gånger på gravfält tillsammans med högar och ibland domarringar. Fler gravfält är Dårskilds högar och gravfältet vid Skee prästgård. Stora praktgravar kan ses på gravfälten vid Grönehög och Blomsholm ett stycke norrut. Inom synhåll ligger tre av Bohusläns största gravkonstruktioner – en domarring, en storhög och en skeppssättning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss