Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Källby hallar

Gravfältet ligger intill ett grustag, som kan ha förstört flera gravar. Foto: Andrea Grave-Müller

Två mäktiga runstenar som bildar en portal. Ett gravfält som användes för mer än tusen år sedan. En utflykt till Källby hallar är en utflykt till järnåldern.

Vid Källby hallar finns det totalt nio fornlämningar. Här finns två runstenar, ett gravfält med tre gravhögar och fyra runda stensättningar.

Gravhögarna syns tydligt. Den största är en och en halv meter hög och 14 meter i diameter. Stensättningarna är ganska små med några meter i diameter och cirka en halvmeter höga. Flera stensättningar ligger i kanten av ett grustag och har förmodligen skadats av aktivitet i grustaget. Det är inte omöjligt att det funnits fler gravar som försvunnit. På andra sidan väg 44 finns ytterligare en rund stensättning och en gravhög.

Den södra runstenen

Den södra runstenen är i röd kalksten. Runorna är ristade i två sammanflätade slingor längs kanten, med tre meter högt kors i mitten.

Runinskriften lyder

Ulfr ok þæir Ragnarr ræistu stæin þannsi æftir Fara, faður sinn … [k]ristinn mann, sar hafði goða tro till Guðs.

Detta blir på modern svenska

Ulv och Ragnar, de båda reste denna sten efter Fare, sin fader … kristen man. Han hade god tro på Gud.

Den norra runstenen

Den norra runstenen är i sandsten. Den är lägre men bredare än den södra runstenen. Runslingan ligger längs högra kanten av stenen. Den vänstra sidan upptas av en stor bild. Bilden visar en mansliknande figur med något slags bälte eller ring runt midjan. Det finns fleras förslag på vem eller vad figuren föreställer. Djävulen, asaguden Tor eller sagohjälten Sigurd Fafnesbane är några förslag. Den vänstra kanten på stenen är bortslagen, så vilken bild eller text som har funnits där är det ingen som vet. 

Den norra runstenen vid Källby. Foto: Riksantikvarieämbetet

Runinskriften på stenen lyder

Styrlakr/Styrlaugr satti stæin þannsi æftir kaur (?), faður sinn.

Detta blir på modern svenska

Styrlak/Styrlög satte denna sten efter Kår (?) sin fader.

Hur namnen ska tydas är osäkert. I det första namnet har sista bokstaven fallit bort, och det är osäkert om det är mansnamnet Styrlak eller kvinnonamnet Styrlög som det syftar på. I det andra namnet är det första runan som är otydlig. Namnet Kaur eller Kår är inte heller något känt namn från tidsperioden.

 

Att tänka på som besökare

Källby hallar ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Gravarna på gravfältet är förmodligen lite äldre än runstenarna som finns på platsen. De som ligger begravda där levde i ett järnåldersamhälle som var samtida med det mäktiga Romarriket, ett rike de kanske hört talas om av långväga resenärer.

Människor har bott i området kring Källby i tusentals år, ända sedan stenåldern. Närheten till Vänern betydde att man hade tillgång till både fiskevatten och en bra kommunikationsled.

Några större järnåldersboplatser har man inte funnit kring Källby, men man vet att dåtidens människor ofta lade gravarna nära sina hem. Kanske bodde redan järnålderns människor där samhället Källby ligger idag. Precis i utkanterna av Källby har man hittat enstaka härdar, rester av järnslagg och annat som tyder på mänsklig aktivitet. Runt Källby finns också flera gravar från järnåldern, bland annat domarringar.

Husaby var en viktig ort under vikingatiden och den tidiga medeltiden. Foto: Andrea Grave-Müller

Andra fornlämningar som kan vara spår av järnålderns människor är några områden med odlingsrösen. Ryggade eller välvda fornåkrar finns också i närheten av Källby, men dessa är förmodligen från medeltiden eller senare.

Närliggande Husaby var en viktig ort redan på vikingatiden. Här ska en stor kungsgård ha legat i slutet av perioden, och den första kyrkan på platsen byggdes förmodligen på 1000-talet eller rentav tidigare. Vid Husaby kyrka har man hittat kristna gravar från 1000-talets början. Man har också hittat en vikingatida gård nära biskopsborgen, samt en järnframställningsplats från samma period.

I och vid Husaby kyrka finns flera tidigkristna runstenar. Man kan tänka sig att Ulv och Ragnar som reste stenen i Källby över sin kristne far var väl bekanta med Husaby och dess kyrka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss