Aktuella vädervarningar i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vrångstads gravfält

Den övre delen av gravfältet ligger avskilt och rofyllt. Foto: Malin Richard

Följ vandringsleden vid Vrångstad i Bottnadalen genom historien och upplev en spännande miljö med ett mycket vackert gravfält, domarringar och en av Sveriges mest välbevarade långdösar.

Vid Vrångstad, där Bottnadalen smalnar av till en trång passage mellan två berg, ligger ett område som attraherat människor under lång tid.

Stensatt kulvert i granit

I direkt anslutning till parkeringen möter ett fascinerande stenarbete. Det är en 230 meter lång och 160 cm hög stensatt kulvert i granit byggd med handkraft av arbetslösa i beredskapsarbete på 1930-talet, ett så kallat AK-arbete.

Därefter följer ett vackert gravfält med cirka 90 gravar, högar och resta stenar. Det anses vara ett av Bohusläns största och mest välbevarade gravfält från äldre järnålder. Här finns också två stora domarringar, även de från järnåldern, och en mycket välbevarad långdös i en långhög från stenåldern.

Gravfältet är numera uppdelat i två delar men har en gång hängt samman. Den nedre delen består av minst 25 högar, två stensättningar och två resta stenar. Delar av gravfältet grävdes ut på 1800-talet och gravarna daterades till äldre järnålder.

Vackert gravfält i rofylld miljö

Den övre delen av gravfältet är mycket vackert, med cirka 60 gravar och tio resta stenar längs en bergsplatå. En gång har gravfältet legat öppet med magnifik utsikt över dalgången, men en granskog utgör numera en barriär mot dalen. Idag är platsen istället avskild och rofylld.

Långdösen låg en gång med utsikt över den forna havsviken. Foto: Malin Richard

Två ovanligt stora domarringar ligger på en avsats längre ner i sluttningen. De är också ovanliga genom att de tangerar varandra. Stenar i sluttningen ner mot bäcken tyder på att det kan ha funnits fler domarringar här.

Långdös med utsikt över forntida vatten

På ett bergskrön i områdets sydvästra del finns en mycket välbevarad långdös. Den är 23 meter lång och består av en kammare med en hög runt om. Dösen byggdes för cirka 5 000 år sedan. Den ligger som de flesta Bohuslänska dösar, med utsikt över forntida vatten.

Att tänka på som besökare

Vrångstads fornvårdsområde ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Utsikt från Bottna medeltida kyrka. Foto: Malin Richard

Trakten kring Vrångstad har varit attraktiv för människor under lång tid. Miljön är mycket rikt på fornlämningar från alla förhistoriska perioder. I det område som vårdas finns fornlämningar från både järn- och stenåldern. Men också bronsålderns människor har lämnat spår i närheten. I bergsluttningen på andra sidan passagen finns hällristningar från bronsåldern och stensättningar som kan vara anlagda vid samma tid.

Attraktionskraften ligger troligen i det fantastiska läget. Idag omges gravar och gravfält av höga träd, men en gång låg de med en vid utsikt över dalgången, och forna havsviken, nedanför. Den smala passagen mellan bergen kan också ha varit ett stråk i äldre tid där många människor rörde sig. Kanske fanns här under lång tid en vattenled där många passerade. Fornlämningarna blev i så fall synliga för många människor.

 

Vid Skibevall finns ett av Sveriges största rösen. Foto: Malin Richard

Vid Skibevall nordost om Vrångstad finns ett imponerande bronsåldersröse som mäter 60 gånger 55 meter. Det räknas som ett av Sveriges största rösen. I anslutning till röset ligger en unik hällristning, en häll med 70 skepp.

I området kring Bottna finns fler imponerande hällristningar, till exempel Kallsängsristningen med en sällsam bildvärld av bland annat bevingade och fågelhövdade män.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss