Mössebergs fornborg

Utsikten är magnifik. Här skymtar Hornborgasjöns blå vattenspegel i fjärran. Foto: Malin Richard

På Mösseberg vid Falköping finns en av Sveriges största fornborgar. Läget högt uppe vid bergets nordspets ger en magnifik utsikt milsvida omkring.

Mössebergs fornborg i Falköping ligger på Stångaberget vid Mössebergs nordspets. Utsikten var närmast obegränsad före granplanteringarna kring sekelskiftet 1900, som ersatte den gamla ljungheden. Åt väster kunde man se Vilske-Kleva socken och i norr den urgamla slättbygden söder och väster om Hornborgasjön.

En av Sveriges största fornborgar

Fornborgen på Mösseberg är en av Sveriges största. När den byggdes utnyttjades naturliga stup vid kanten på dianasplatån så långt det var möjligt, men byggnadsverket består ändå av en 770 meter innermur och en 420 meter lång yttermur. Omkretsen är mer än en kilometer.

Undersökningar tyder på att det kan ha funnits tre portar i murverket. Det ska också ha funnits fyra vattenhål alldeles innanför muren.

Borgens ålder är osäker. Det finns en osäker datering från neolitisk tid, som också kallas bondestenålder. De flesta fornborgar brukar vara tillkomna under äldre järnålder och i vissa fall under yngre bronsålder.

Nedanför Mössebergs norra sluttning ligger Gudhems kyrkomiljö, en plats med anor mycket långt tillbaka i tiden. Foto: Cathrine Sjölund

Varför byggdes borgen?

Troligen har borgen främst använts som en tillflyktsort vid orostider. Borgen kunde hysa både folk och fä från 300 gårdar, även under en längre tids belägring.

Med tanke på borgens strategiska läge kan den också ha haft en annan funktion. Den ligger där passagen mellan Mösseberg och Rösjömossarna är som smalast. Borgen kan därför också ha använts för att bevaka den viktiga vägen från bygderna kring Hornborgasjön och söderut. Nedanför borgen finns fortfarande rester av gamla hålvägar.

Att tänka på som besökare

Fornborgen ligger i skogsmark. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Tjocknackig yxa i flinta från stenålder. Funnen vid Näregården, Mössebergs mosse. Foto: Maria Strang

I trakten finns landets största koncentration av megalitgravar (gånggrifter och hällkistor). Området är rikt på lösfynd av stenyxor från yngre stenålder. Brons- och järnåldersgravar ligger mycket tätt, vilket visar att här tidigt fanns en stor befolkning.

Boskapsskötseln har i alla tider haft stor betydelse. Bete skedde på de stora allmänningarna, ”falorna”, stora skoglösa, hedliknande marker på platåbergen Billingen och Mösseberg. Redan när fornborgen uppfördes bör Mösseberg varit närmast skoglöst och utsikten milsvid.

Fornlämningsbilden i området som helhet stämmer väl överens med fynden kring fornborgen. Vid Vilske-Kleva har man funnit ett flertal hällkistor från stenålder samt många lösfynd. Dessutom finns en stor mängd resta stenar, skålgropar och rösen från brons- och järnålder. I området finns lämningar från alla tidsperioder från bondestenålder och fram till idag.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss