Fårö Helgumannen

Helgumannen fiskeläge Foto: Susanne Hallander

Helgumannen fiskeläge Foto: Susanne Hallander

Denna säregna placering, oskyddat på en klapperstenstrand, är ett särdrag som gjort Helgumannens fiskeläge uppmärksammat och ofta avbildat.

Fiskeläget har höga nationella kulturhistoriska värden som ett välbevarat och särpräglat fiskeläge med långa traditioner. Det består av ett 20-tal bodar, med några få undantag, uppförda i trä.

Helgumannen är välkänt över hela landet i skildringar och på bilder från Gotland och är sinnebilden för den gotländska kustkulturen.

I fiskelägets direkta omgivning finns spår av gistgårdar i form av grundstenar som har stadgat gistgårdens stolpar. El saknas men dricksvatten finns i en naturlig källa i ett område med låga raukar ca 100 meter sydost om fiskeläget.

Helgumannen fiskeläge Foto: Susanne Hallander

Helgumannen fiskeläge Foto: Susanne Hallander

Bra att veta för dig som besökare

  • Bodarna och de tillhörande redskapen ägs privat. Tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.
  • Fiskeläget är väl synligt från vägen.
  • Informationsskylt finns vid parkeringen.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Information

Socken: Fårö
Karaktär: Fiskeläge
Markägare: Privat
Skyddsform: Anmälningsplikt