Fröjel Vallhagar husgrundsområde och vandringsled

Husgrund

Husgrund Foto: Kristin Löfstrand

Här i trakterna runt Vallhagar har människor bott och levt i tusentals år. Upplev naturen och historiens vingslag genom att vandra längs den lite längre leden eller ta ett kortare stopp vid lämningarna från järnåldersbyn.

stenar

Foto: Kristin Löfstrand

Vallhagar husgrundsområde

Vallhagar är ett väl undersökt fornlämningsområde. De lämningar som hittats tyder på att människor bott och levt här från järnåldern (ca 200 f.Kr). Från den tiden finns en by med 5 eller 6 gårdar med 3-5 hus på varje gård.

På bilden nedan kan du se en illustration av hur husen och gårdarna kan ha sett ut. Husen var byggda på kraftiga stengrunder. Taken var ag- eller torvtäckta och stöttes upp inne i husen av två rader stolpar. Härden låg mitt på golvet och röken fick leta sig ut genom öppningar i gavlarna. Man kan tänka sig att det var mörkt i husen eftersom det inte fanns några fönster.

Stenvastarna (stenmurar) är idag ett vackert inslag i den historiska miljön på Gotland. När vastarna byggdes var det inte av estetiska skäl. Stenvastarna har haft en viktig funktion i att stänga ute djuren från åkermarkernas viktiga skörd. Djuren gick alltså fritt och åkrarna hägnades in, tvärtemot hur vi vanligen gör idag.

Illustration av Ulla Sjöswärd

Illustration av Ulla Sjöswärd

Vallhagarleden

Följ med på en 4,5 kilometer lång vandring runt dalen. Leden tar dig genom ett historiskt landskap - till och med vägen du vandrar på är en del av den historiska miljön. Den fanns redan på 1600-talet.

Vallhagarleden

Vallhagarleden Foto: Katarina Amér

Bra att veta för dig som besökare

  • För att ta sig till husgrundsområdet och informationsskylten behöver stätta passeras.
  • Parkering finns i anslutning till ledens start och husgrundsområdet.
  • Till vandringsleden finns en informationsfolder Pdf, 3.6 MB.
  • Området betas med lamm, tänkt på att visa hänsyn.
  • Vi vill observera besökare på att det finns mycket fästingar i området.
  • Det går att gå mellan Vallhagar och Sällegravfältet

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Socken: Fröjel

Karaktär: Husgrundsområde, vandringsled

Markägare: Föreningen Gotlands Fornvänner äger husgrundsområdet. Vandringsleden ägs privat

Skyddsform: Fornlämning

Mer information på RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 140 söderut mot Fröjel. Strax före Fröjel kyrka följ skylning mot Vallhagar.


Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss