Villa Albertsberg

Villa Albertsberg

För drygt hundra år sedan var snickarglädje högsta mode. Villa Albertsberg är ett välbevarat exempel på hur denna arkitektur kan se ut när den är som mest prålig.

Under 1890-talet växte ett ökat intresse fram hos borgarklassen i Karlshamn att uppföra sommarvillor i Väggaparken, ett stycke från stadens centrum. Arrendetomter stakades ut längs den gamla promenadvägen i parken och tidstypiska snickerivillor började byggas. Inspiration hämtades från 1870-80-talens schweiziska byggnadsstil vilken också lyfte fram värderingar om en modernare, friare och hälsosammare livsstil och med ett liv på landet i eget hus.

Villa Albertsberg uppfördes 1897 som sommarvilla på en av dessa arrendetomter av järnhandlare Albert Asschier. Huset byggdes av den tidens storbyggmästare Svante Svensson. Tomten har under åren behållit sin karaktär av naturtomt i kombination med en trädgårdsdel i romantisk stil med singelgångar och rabatter.

Villan är asymmetriskt byggd med två stora glasverandor, en åt söder och en åt norr, och en salong där emellan. Fasaden är rikt dekorerad med vitmålad snickarglädje över fönster och dörrar, på vindbrädor och under balkongerna. Fasaden är klädd med liggande, gråmålad pärlspontpanel, som från början varit i en grågrön variant. De låga sadeltaken och takkupan är täckt med grönmålad falsad plåt.

Interört har små förändringar skett sedan byggnadstiden. De flesta rummen har bevarat sin ursprungliga karaktär. Detta gäller inte minst matsalen och de två verandorna.

Ungefär samtidigt som villan byggdes, uppfördes också en bykstuga, utedass för herrar respektive damer med två holkar vardera, två hundkojor (även de med glasverandor), vedbod, lusthus, brunn och ett fågelhus. Dessa har samma tidstypiska utformning som villan. De är utvändigt mycket välbevarade och ingår också i byggnadsminnesförklaringen. Under 1920-talet uppfördes ett garage, vilket fortfarande används. På en av garagedörrarna finns blyertsanteckningar som tyder på att den dåvarande husägaren även var innehavare av en av Karlshamns första bilar.

Villa Albertsberg förklarades som byggnadsminne 1996 och används i dag som permanentbostad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Adress: Idrottsvägen, Karlshamn
Ägare: Privat
Byggnadsår: 1897
Funktion: Sommarbostad. Numera permanentbostad.
Arkitekt: -
Besök: Privat
Byggnadsminnesförklarat år 1996

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss