Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Södööska gården

Södööska gården, Karlskrona

Ett av Karlskrona innerstads märkligaste hus är den så kallade Södööska gården, på hörnet Västra Prinsgatan och Borgmästaregatan. Det gula, timrade trähuset utmärker sig med sin smala vinkel ut mot gathörnet.

Men så såg inte Södööska gården ut när den byggdes efter den stora stadsbranden 1790 på grunden till ett av de nerbrunna husen, då fanns ännu inte den karaktäristiska spetsvinkeln.

Huset tillbyggdes 1807-1808 och då kom det att följa med den sneda vinkeln mellan Prinsgatan och Borgmästaregatan. Samtidigt som byggnaden förlängdes höjdes mansardtakets övre fall till nuvarande höjd. Frontespisen mot Borgmästaregatan har troligtvis tillkommit ännu senare.

Gården består också av ett stenhus mot Borgmästaregaten och ett lusthus som är hopbyggt med stenhuset och trähuset. Dessa uppfördes 1910.

Huvudbyggnaden i trä är i en våning och har brutet tak med enkupigt tegel. Knutlådor, foder och vindskivor är vita. Några av fönstren har bevarade blyspröjsar och näbbeslag av 1700-talstyp.

Mot huvudingången på Västra Prinsgatan finns en fritrappa av kalksten med ett enkelt svartmålat smidesräcke. Dubbeldörren är av tidig 1800-talstyp med smidda lås och beslag. Längs Prinsgatan har en tillbyggnad gjorts, troligen kring 1800-talets mitt, med köksentré och WC.

Interiört finns bevarade snickerier från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet i behåll, exempelvis dörrar, dörr- och fönsterfoder och kakelugnar.

Lusthuset mot Borgmästaregatan upplevs inifrån som en del av huvudbyggnaden. Det har en tempelgavel med pelare och franska dörrar. Stenhuset ritades i en för början av 1900-talet typisk stil med högt brutet och valmat tegeltäckt tak. Huset är en våning högt och putsat.

Inne på gården ligger en båtsmansstuga, kallad Pias stuga, som uppfördes 1793 av en kronotimmerman. Fasaderna är locklistpanelade och sadeltaket är täckt med enkupigt tegel. Den moderniserades 1974-76.

Södööska gården har fått sitt namn efter amiralsapotekaren Moses Söderström. Han var född i Finland men flydde därifrån i sin ungdom av politiska skäl och fann en fristad i Sverige och Karlskrona. Sitt finska namn, Södöö, ändrade han då till Söderström. Så småningom blev han amiralsapotekare och fick tre söner. Åt samtliga gav han en ståndsmässig gård i bröllopspresent. Hans andre son fick den Södööska gården på Borgmästaregaten/Prinsgatan.

Gården blev förklarad byggnadsminne 1996. Huset ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

Huset är beläget inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Karlskrona stad och befästningarna. En viktig del i riksintressemotiveringen är den till stora delar genomförda stadsplanen som delar staden i en civil och en militär del. Stadsplanen upprättades av Erik Dahlbergh 1683 och består av ett rutnätssystem med strålgator enligt klassiska ideal efter förebilder från Italien och Frankrike. Den civila bebyggelsen var med enstaka undantag uppförd i trä, ofta med en sockelvåning i sten för att jämna ut de stora nivåskillnaderna. Enligt gängse mönster på Trossö låg bostadshusets långsida mot gatan och uthuslängorna inne på gården. Karaktären av enhetlig trästad med enkla mot gatan ljusa panelade fasader dominerade Karlskrona till 1870-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Borgmästaregatan - V Prinsgatan, Karlskrona

Ägare: Privat

Byggnadsår: 1790-talet

Funktion: Bostad

Arkitekt: -

Besök: Privat

Byggnadsminne: 1996

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss