Kronokvarnen och Stenbron i Lyckeby

Kronokvarnen i Lyckeby, Karlskrona

Den nyanlagda staden Karlskrona saknade vattenkraft för att driva kvarnar och till den förindustriella tillverkning som fanns. I Lyckeby, strax utanför Trossö, fanns vattenfall vid Lyckebyåns väg ut i Östersjön.

På 1710-talet började det som skulle bli Kronokvarnen uppföras i Lyckeby på två äldre kvarnar, 1721 stod den större anläggningen färdig för att mala mjöl till Kronobagerierna på Stumholmen och Trossö. Kronokvarnen blev en viktig del av Flottans försörjning, tidigare hade mjöl fått hämtas ända från kronokvarnarna i Stockholm.

Kronokvarnen är en envånings gul stenbyggnad vid den gamla stenbron. Den har moderniserats och byggts om vid flera tillfällen men trots det behållit mycket av det ursprungliga utseendet från slutet av 1700-talet.

På 1710-talet byggdes en damm vid Lyckebyåns nedersta fall med ett vattenverk, utformat av Christopher Polhem. Mellan dammen och Kronokvarnen byggdes på 1780-talet den gamla stenbron över ån i anslutning till de industrier som växt upp utmed ån och som Amiralitetskollegiet drev. Flera viktiga tidiga industrier förlades här, bland andra en kronosmedja och en segelduksfabrik.

Stenbron konstruerades och ritades av överdirektören vid flottan, Daniel af Thunberg. Bron är uppbyggd av ett stort spann med två välvda kanaler vid sidan för industriernas kraftverksförsörjning.

Flera renoveringar av bron har gjorts, den senaste 1973, men trots detta och trots förstärkningar med betong, asfaltering och breddning är bron välbevarad sedan byggnadstiden. Stenbron i Lyckeby är ett exempel på den högtstående vattenbyggnadsteknik som utvecklades i Sverige under 1700-talet.

Kronokvarnen och stenbron i Lyckeby blev byggnadsminnen 1995. Kvarnen och bron ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Adress: Riksvägen 48, Lyckeby
Ägare: Karlskrona kommun
Byggnadsår: 1721
Funktion: Kvarn, numera förråd
Arkitekt: Christoffer Polhem
Besök: Endast möjligt att se från utsidan
Byggnadsminnesförklarat år 1995

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss