Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tennishallen i Karlshamn

Tennishallen, Karlshamn

Den bågformade, långsträckta byggnaden på Rosengatan centralt i Karlshamn väcker uppmärksamhet och förundran. När man inser att den stora, rundformade och till övre halvan glasförsedda fastigheten är Tennishallen, så får arkitekturen sin naturliga förklaring. Arkitekten sägs ha valt formen för att den symboliserar bollens bana över nätet.

I början av 1930-talet initierades planerna på att bygga en tennishall i Karlshamn. Stadens växande skara av tennisspelare ville ha en bana under tak. En särskild förening, Karlshamns Idrottshall Förening Upa, bildades 1935 för att påskynda dessa planer.

Ritningarna gjordes av arkitekten Birger Lindberg på arkitektfirman Hagstrand & Lindberg i Stockholm. Byggmästare var Karl M Olsson & Son. I februari 1937 invigdes Tennishallen med en uppvisningsmatch mellan Nisse Rohlsson, då kapten för Sveriges Davis Cuplag, och Elof Thorén.

Hallkonstruktionen är uppförd med längsgående, fribärande, limträbågar i en teknik som brukar kallas "system Töreboda". Den är byggd i en ren funktionalistisk arkitektur där de olika byggnadsdelarnas funktion lätt kan avläsas. Ytterväggarna är klädda med locklistpanel och taket täcks med takpapp. Tennishallen är utvändigt och till stora delar också invändigt mycket välbevarad sedan byggnadstiden.

Finansieringen ordnades genom andelsköp i föreningen om 100 kronor per andel. Totalkostnaden för hallen var cirka 100 000 kronor. Föreningen fick ett bidrag på 15 000 kronor från Tipstjänst på villkor att hallen förutom tennis också skulle kunna användas för andra sporter som handboll, badminton, bordtennis, gymnastik och brottning.

Byggnaden innehöll från början också en vaktmästarbostad, vilken byggdes till med ett rum i början av 1960-talet. 1973 sålde föreningen Tennishallen till Karlshamns kommun.

Tennishallen byggnadsminnesförklarades 1997. Restaureringsarbeten har genomförts i omgångar enligt länsstyrelsens anvisningar och avslutades 2001. En viktig del i restaureringen har varit målningen som har skett enligt gamla metoder.

Tennisklubben i Karlshamn använder i dag en större hall på Sternö. I Tennishallen spelar man numera sällan tennis. Den används mest för handboll, innebandy och badminton. Dagtid används den mest av skolor. Bokningsbara tider finns även för privata användare.

Huset är beläget inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Karlshamns stad och befästningarna. Stadskärnan utgör en av Sydsveriges bäst bevarade trästäder på intakt rutnätsplan från 1665. Under 1700-talet delas staden upp i olika områden. Längs Drottninggatan ligger de största gårdarna och österut därifrån anläggs mindre köpmanna- och hantverksgårdar. Sjöfolks- och fiskarkvarter växer upp i söder medan arbetarnas stadsdel kommer att ligga i väster utanför själva rutnätsstaden. I köpmannakvarterens gathus inryms bostad och lokaler för handel. Inne på gården ligger magasin och andra ekonomibyggnader. Efter den stora branden 1763 utvecklas en speciell panelarkitektur. Under 1800-talet får husen en mer anspråksfull fasadutformning med en dominerande portal placerad mitt på huset. Runt sekelskiftet 1900 uppförs offentliga byggnader främst i anslutning till torget. Även flerbostadshus uppförs och teglet blir allt vanligare som byggnadsmaterial.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Adress: Rosenvägen, Karlshamn
Ägare: Karlshamns kommun
Byggnadsår: 1937
Funktion: Idrottsanläggning
Arkitekt: Birger Lindberg
Besök: I samband med idrottande
Handikappanpassat: ja
Byggnadsminnesförklarat år 1997

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss